Archiv zasedání Rady vlády ČR

Program:

21. Zasedání dne 24. 1. 2017

Program:

 1. Zahájení,
 2. představení členů Rady a jejich činnost mezi roky 2014 a 2016,
 3. kontrola plnění usnesení,
 4. plán práce na rok 2017,
 5. výbory Rady a pracovní skupiny,
 6. stručná informace o aktuální vývoj nehodovosti 2016,
 7. stručná informace o vyhodnocení plnění opatření Národní strategie BESIP 2020,
 8. revize a aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2020,
 9. různé,
 10. termín dalšího setkání.
Přílohy:
 1. výbory Rady -  prezentace  Ing. Farář
 2. stručná informace o dopravní nehodovosti 2016 - prezentace plk. Ing. Lerch
 3. stručná informace o plnění Národní strategie a témata BESIP pro rok 2017 - prezentace Ing. Farář
 4. revize a aktualizace Národní strategie BESIP 2020 - prezentace    Ing. Frič, Ph.D.​
K nahlédnutí zápis ze zasedání

20. Zasedání dne 24. 6. 2013

 1. Kontrola plnění usnesení Rady vlády
 2. Vývoj dopravní nehodovosti na území ČR za období leden – květen roku 2013 (předkládá PČR)
 3. Informace o plnění aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2013 (předkládá MD)
 4. Projednání návrhu možného pojetí systému řízení bezpečnosti silničního provozu (předkládá MD)
 5. Různé – návrh témat do plánu práce na rok 2013

K nahlédnutí - Zápis ze zasedání

19. Zasedání dne 11. 4. 2013

 1. Kontrola plnění usnesení Rady vlády
 2. Vývoj nehodovosti na území ČR za 1. čtvrtletí roku 2013 (předkládá Policie ČR)
 3. Vyhodnocení účinnosti zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, návrh legislativních změn v zákoně o silničním provozu a předpisech souvisejících (předkládá Policie ČR)
 4. Návrh organizace a financování aktivit souvisejících s realizací aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (předkládá MD)
 5. Diskuze a různé.

K nahlédnutí - Zápis ze zasedání

18. zasedání dne 17. 10 2012

 1. Kontrola plnění usnesení Rady vlády (provede tajemník Rady vlády)
 2. Informace o činnosti Výborů a pracovních skupin (Výbor pro dopravní výchovu a osvětu, Výbor pro bezpečné komunikace a bezpečná vozidla, Výbor pro financování národní strategie pro bezpečnost silničního provozu)
 3. Vyhodnocení preventivních projektů, činnost BESIP
 4. Přehled o vývoji nehodovosti od ledna 2012 na území ČR
 5. Vyhodnocení účinnosti novely zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, eventuálně příprava legislativních změn
 6. Různé
 7. Zápis ze zasedání RV ČR
 8. Usnesení č. 42 a 43

17. zasedání dne 26. 04. 2012

16. zasedání dne 16. 12. 2011

15. zasedání dne 23. 9. 2011

14. zasedání dne 21. 04. 2011

13. zasedání dne 20. 12. 2010

12. zasedání dne 15. 4. 2010

Materiály bez projednání:

11. zasedání dne 25. 11. 2009

10. zasedání dne 23. 4. 2009

9. zasedání dne 20. 11. 2008

8. zasedání dne 17. 6. 2008

7. zasedání dne 10 .4. 2008

6. zasedání dne 13 .12. 2007

5. zasedání dne 20.9. 2007

4. zasedání dne 23.3. 2006

3. zasedání dne 8.11. 2005

2. zasedání dne 10.3. 2005

1. zasedání dne 7.12. 2004