Plnění strategie

Informace o plnění Strategie v roce 2021

Informace o plnění Strategie za rok 2021
Příloha 1 – Plnění strategických cílů a klíčových ukazatelů v krajích
Příloha 2 – Plnění strategických cílů v ORP a obcích

 

Informace o plnění NSBSP v roce 2020

Informace o plnění NSBSP za rok 2020
Příloha 1 – Plnění Akčního programu odpovědnými subjekty
Příloha 2 – Krátkodobá opatření Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu s plněním do roku 2020
Příloha 3 – Předběžný odhad výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v roce 2020
Příloha 4A – Hodnocení bezpečnosti krajů, obcí s rozšířenou působností, stanovení ekvivalentu závažnosti nehod
Příloha 4B - – Hodnocení bezpečnosti krajů, obcí s rozšířenou působností
Příloha 4C - – Hodnocení bezpečnosti krajů, obcí s rozšířenou působností
Příloha 5 – Legislativní změny s dopady na bezpečnost silničního provozu v uplynulé dekádě
Příloha 6 – Fatální následky dopravních nehod v Evropě, srovnání ČR s Evropou


Podpůrné zdroje:
18 - Měsíční informace o plnění strategických a dílčích cílů NSBSP v roce 2020
19 - Dílčí cíle NSBSP z pohledu Hloubkové analýzy dopravních nehod
20 - Plnění z pohledu Nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu
21 - Zpráva o činnosti koordinačního pracoviště BESIP za rok 2020

 

Informace o plnění NSBSP v roce 2019

Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2019
Příloha č. 1 Měsíční informace o plnění strategických a dílčích cílů NSBSP v roce 2019
Příloha č. 2 Předběžný odhad výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2019
Příloha č. 3 Dílčí cíle NSBSP z pohledu Hloubkové analýzy dopravních nehod
Příloha č. 4 Plnění z pohledu Nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu
Příloha č. 5 Plnění Akčního programu odpovědnými subjekty 2019
Příloha č. 6 Hodnocení bezpečnosti krajů, stanovení ekvivalentu závažnosti nehod
Příloha č 7 Legislativní změny s dopady na bezpečnost silničního provozu
Příloha č. 8 Zpráva o činnosti koordinačního pracoviště BESIP za rok 2019

Příloha č. 9 Fatální následky dopravních nehod v Evropě

Informace o plnění NSBSP v roce 2018

Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2018
Příloha č. 1 Měsíční informace o plnění strategických a dílčích cílů NSBSP v roce 2018
Příloha č.  2 Předběžný odhad výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2018
Příloha č.  3 Dílčí cíle NSBSP z pohledu Hloubkové analýzy dopravních nehod
Příloha č.  4 Plnění z pohledu Nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu
Příloha č.  5 Plnění Akčního programu odpovědnými subjekty
Příloha č.  6 Hodnocení bezpečnosti krajů, stanovení ekvivalentu závažnosti nehod

Informace o plnění NSBSP v roce 2017

Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2017
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 4a
Příloha č. 4b

Informace o plnění NSBSP v roce 2016

Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce  2016
Příloha č. 1
Příloha č. 2.zip
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Informace o plnění NSBSP v roce 2015

Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2015

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Informace o plnění NSBSP v roce 2014

Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2014

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Informace o plnění NSBSP v roce 2013

Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2013    

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Informace o plnění NSBSP v roce 2012

Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2012     

Příloha č. 1      
Příloha č. 2

Informace o plnění NSBSP v roce 2011