Aktuální strategie

Vláda České republiky svým usnesením č. 8 ze dne 4. ledna 2021 schválila Strategii BESIP 2021-2030. Usnesení k dispozici ZDE.

Hlavním cílem nové strategie je snížit počet obětí a těžkých zranění v důsledku dopravních nehod na polovinu.

Dosáhnout by toho Česká republika měla v roce 2030, podobně jako další státy Evropské unie i Organizace spojených národů. Prioritami Strategie pro nejbližší dvouleté období jsou mladí řidiči, nepřiměřená rychlost, odstraňování nehodových lokalit, pokročilé technologie a účinný policejní dohled spolu s efektivními sankcemi za porušování pravidel silničního provozu. Bezpečnost má zvýšit také zabezpečení závorami na železničních přejezdech křížících silnice I. tříd a vybraných II. tříd, vybudování nových míst pro nákladní automobily na dálničních odpočívkách a míst pro kontrolu těchto vozidel.  Na komunikacích nižších tříd by měl přinést větší bezpečnost Program na podporu umístění svodidel chránících řidiče před srážkou se stromem. Ve městech je nezbytné klást důraz na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté) a přizpůsobovat dopravní prostor jejich potřebám a bezpečnému pohybu. Důležitou podmínkou pro naplnění Strategie je dokončení legislativního procesu u novely zákona o silničním provozu, kterou v srpnu schválila vláda. 

Akční plán na období 2021-2022 obsahuje 45 konkrétních opatření, jasně určuje odpovědný subjekt, termín a měřitelné kritérium splnění aktivity.

Po uplynutí dvouletého období bude vyhodnocení akčního plánu předloženo vládě k projednání spolu s návrhem dalšího akčního plánu na období 2023-2024. 
 
Strategie BESIP 2021-2030
Příloha 1 – Akční plán
Příloha 2 – Analytické podklady ke klíčovým ukazatelům

English version is availible here: 
Czech Road Traffic Safety Strategy 2021-2030
Action Plan for Czech Road Traffic Safety Strategy 2021–2022


Tagy: