Rada vlády

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (dále jen „Rada“) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Aktuální dokumenty:

Usnesení vlády 

Změna usnesení vlády

Statut Rady vlády

Jednací řád

Sekretariát Rady

Činnost Rady (včetně činnosti výborů a pracovních skupin) zabezpečuje sekretariát Rady. Funkci sekretariátu Rady vykonává Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy se sídlem na:
 
Ministerstvo dopravy,
Nábřeží L. Svobody 12/22
110 15 Praha 1
Tel.: +420 225 131 662
e-mail: sekretariat.170@mdcr.cz
 


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra