Členové

Seznam členů Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu (Rada)

předseda Rady
Mgr. Martin Kupka
ministr dopravy

tajemník Rady
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
Samostatné oddělení BESIP Ministerstvo dopravy

 

Členové Rady

Ministerstvo vnitra
JUDr. Ing. Jiří Nováček
 
Ministerstvo zdravotnictví
MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Jan Mareš, MBA

Ministerstvo financí
Ing. Karel Tyll

Ministerstvo obrany
Plk. Ing. Miroslav Murček

Policie České republiky
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA

Asociace krajů České republiky
Mgr. Václav Řehoř

Svaz měst a obcí České republiky
Ing. Pavel Smolka

Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Socha, Ph.D.

Svaz dovozců automobilů
Ing. Josef Pokorný

Česká kancelář pojistitelů
Mgr. Jan Matoušek - místopředseda

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Ing. Jindřich Frič, PhD.

Ředitelství silnic a dálnic
Ing. Radek Mátl