Přísnější proti pirátům silnic

Novela bodového systému má více trestat piráty silnic a nezodpovědné řidiče. Tedy ty, kteří páchají vědomě ty nejnebezpečnější přestupky. Ohrožují tak nejen sebe, ale i všechny ostatní, kteří se s nimi na silnici potkají. Bodová sazba za nejzávažnější přestupky bude sjednocená na 6 bodů, bude tedy platit pravidlo „dvakrát a dost“, to znamená, že pokud řidič spáchá dva takové přestupky z kategorie těch nejvážnějších, vyboduje se a přijde o řidičský průkaz.

Zpřísňuje se také horní sazba pokut ve správním řízení. V ČR máme za některé závažné přestupky nižší pokuty (v poměru k platu), než je tomu v okolních státech, navíc se již více než 15 let nezvyšovaly. Nezodpovědní řidiči pro většinu slušných motoristů vytvářejí nebezpečné situace v silničním provozu. Pokuty navíc často neplatí na místě, ale hledají kličky, jak se ve správním řízení sankci vyhnout. Nový systém proto více rozlišuje mezi tím, jaká byla skutečná nebezpečnost přestupku v dané situaci. Pokud se prokáže, může být finanční postih podstatně citelnější. Z nebezpečného chování v provozu se ale nepůjde jen „vyplatit“. U nejzávažnějších přestupků dojde také k prodloužení zákazu řízení ze 2 na 3 roky.
Slušní řidiči se nemají čeho bát, za menší přestupky se sankce naopak zmírní.
 
Do skupiny nejzávažnějších přestupků budou patřit ty, které mají vysokou závažnost, to znamená, že způsobují vážné dopravní nehody, které jsou často spojeny s těžkými zraněními či smrtí jejich účastníků. Tedy například jízda na červenou přes železniční přejezd, jízda pod vlivem alkoholu (i odmítnutí testu na přítomnost alkoholu či drog v krvi), vysoké překročení rychlosti či ohrožení chodců na přechodu. Řidiči navíc musí počítat s tím, že pokud řidič spáchá přestupek, který následně povede ke způsobení dopravní nehody, sankce za přestupek se mu zdvojnásobí. To vše by mělo přispět k tomu, že řidiči ponesou větší odpovědnost za své chování na silnici.

ČLÁNKY

Měření zraku během října ukázalo, že 28 % řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku

07. 11. 2022

Říjnová akce BESIP a GrandOptical ukázala, jak jsou na tom čeští řidiči se zrakem. Z tisíců měření se ukázalo, že zhruba čtvrtina (27 %) měla správné brýle nebo čočky, 45 % potřebovalo menší změnu a u plných 28 % byla potřeba změna korekce o více než 0,75 dioptrie. U řidičů, kteří přišli na...

více informací

Češi chtějí víc ohleduplnosti na silnicích a lepší cyklistickou infrastrukturu

31. 10. 2022

Víc jak 80 procent Čechů by uvítalo více vzájemné ohleduplnosti mezi cyklisty a motoristy a lepší cyklistickou infrastrukturu. Polovina populace stále vnímá vztah mezi oběma skupinami jako více či méně nepřátelský. Tento trend je patrný zejména u lidí ve věku 18 až 40 let. Naopak u...

více informací

Zahraniční dopravní experti podpořili český návrh řidičáku na zkoušku

21. 10. 2022

Zahraniční dopravní experti podpořili český návrh řidičáku na zkoušku a možnost pro mladé řidiče, řídit od 17 let s doprovodem. Řidičský průkaz na zkoušku pro začínající řidiče, řízení s doprovodem od 17 let, preventivní kampaně cílené především na mladé muže a důraz na rozpoznání...

více informací