Co je bodový systém

Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel. Bodový systém v ČR je velmi jednoduchý systém potrestání řidičů za závažnější přestupky. Hlavním účelem bodového systému však není trestat, ale spíše řidiče odrazovat od toho, aby porušovali dopravní předpisy. Bodový systém však získává význam tehdy, pokud mají řidiči jasno v tom, jak funguje, a proč je pro ně dobré dodržovat zákony silničního provozu. Každý řidič má nastaven limit 12 bodů.

Doklady můžete klidně nechat doma

Od 1. ledna 2024 budou moci řidiči nově řídit bez řidičského průkazu a technického průkazu. Jak tedy prokáže řidič svou totožnost? A jak bude policie kontrolovat řidiče?  

více...

Mírnější vůči bagatelním přestupkům

Pro celou řadu bagatelních přestupků snižujeme postihy - pokuty na místě by namísto 2 000 korun měly vyjít nanejvýš na 1 500 korun.

více...

Řidičák na zkoušku

Jedná se o jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Nové, začínající řidiče, kteří se dopustili za volantem nějakého závažného přestupku, tak z provozu nevyřazujeme, ale naopak jim věnujeme více péče, v podobě poskytnutí...

více...

ALKulačka


Bodové konto

Víte, že si své bodové konto můžete snadno ověřit? Ano. Je to možné přes Portál dopravy www.portaldopravy.cz.
Každý řidič si může pohodlně zjistit stav svého bodového konta a datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče.