Co je bodový systém

Bodový systém v České republice platí od 1. 7. 2006 a jeho cílem je v první řadě snížit počet dopravních nehod a přestupků za pomoci preventivního působení. Řidiči mají jasně definováno, jaký postih jim hrozí za jaký typ přestupku a odvíjí se podle závažnosti spáchaného přestupku. Jedná se o trestné body, řidič tak začíná s nulovým kontem a body získává, nejsou mu odebírány, jak je často mylně prezentováno. Každý řidič má nastaven limit na 12 bodů, po jejichž dosažení ho čeká dočasné pozbytí řidičského oprávnění. 

Doklady můžete klidně nechat doma

Od 1. ledna 2024 mohou řidiči nově řídit bez řidičského průkazu a technického průkazu. Jak tedy prokáže řidič svou totožnost? A jak bude policie kontrolovat řidiče?  

více...

O stavu svého bodového konta se můžete snadno a rychle informovat

Novela zákona umožňuje, abyste mohli dostávat informace o stavu a změnách bodového konta prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

více...

Řidičák na zkoušku

Jedná se o jeden z nástrojů, které se zaměřují na začínající řidiče jako rizikovou skupinu účastníků silničního provozu. Nové, začínající řidiče, kteří se dopustili za volantem nějakého závažného přestupku, tak z provozu nevyřazujeme, ale naopak jim věnujeme více péče, v podobě poskytnutí...

více...

ALKulačka


Bodové konto

Víte, že si své bodové konto můžete snadno ověřit? Ano. Je to možné přes Portál dopravy www.portaldopravy.cz.
Každý řidič si může pohodlně zjistit stav svého bodového konta a datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče.