Hádali jsme se spolu po sms, teď se hádám po soudech…

 

Komentář BESIP

Používání telefonu při řízení je velkým nešvarem současnosti. Z dopravních statistik vyplývá, že za posledních 10 let vzrostla četnost přestupků nedovoleného držení telefonu za jízdy o téměř 50 %. Ze všech bodovaných přestupků je potom nepozornost 3. nejčastějším přestupkem.

V oblasti dopravních nehod dokonce nepozornost za volantem drží smutné prvenství. Jedná se o nejčastější příčinu dopravních nehod na našich silnicích. Ročně se jedná o více než 16 tisíc nehod, při nichž zemře v průměru více než 55 lidí. Nehody, které vzniknou v důsledku nepozornosti řidiče, mívají velmi vysokou závažnost.

Toto všechno jsou důvody, kvůli kterým je potřeba začít tento nešvar přísněji trestat. V České republice je aktuálně nevěnování se řízení přestupkem, který je penalizován 2 body, což jej řadí po bok vůbec nejméně závažných přestupků. Novela bodového systému by proto měla nově takový přestupek trestat 4 body, pokutou 2500 Kč na místě či do výše 10 000 Kč ve správním řízení.

Nepozornost

Km/h

Bodové konto

Víte, že si své bodové konto můžete snadno ověřit? Ano. Je to možné přes Portál dopravy www.portaldopravy.cz.
Každý řidič si může pohodlně zjistit stav svého bodového konta a datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilostí řidiče.