Nový zákon o bezpečnosti na silnicích v Chorvatsku

Jednou z novinek je předepsaná bezpečná vzdálenost mezi vozidly a velmi vysoké pokuty za 8 závažných přestupků.

Ministerstvo vnitra oznámilo nejdůležitější změny nového zákona o bezpečnosti silničního provozu v Chorvatsku. Díky tomuto zákonu, který byl přijat 12. července a vstoupil v platnost 1. srpna 2019, se má zvýšit bezpečnost na tamních silnicích a dálnicích.

Zpřísnění je za účelem snížení takzvané „čtyřky dopravních zabijáků“, kterými je rychlost, alkohol, pásy a mobilní telefon.

Nová ustanovení zákona stanovují přísnější tresty pro pachatele 8 nejzávažnějších přestupků, které způsobují tragické dopravní nehody. U těchto přestupků se zvyšuje pokuta ze současných 5 až 15 tis HRK na 10 až 20 tis HRK + zákaz řízení motorového vozidla na 6 měsíců (při opakování na 12 měsíců) nebo dle závažnosti až odnětí svobody až na 60 dní.
Jedná se o tyto přestupky:

 • Překročení povolené rychlosti v obydlené oblasti o více než 50 km/h

 • Jízda v protisměru na dálnici, rychlostní silnici nebo silnici pro motorová vozidla

 • Nezastavení na červenou

 • Řízení pod vlivem alkoholu nad 1,5 g/kg váhy nebo drog

 • Odmítnutí testu na alkohol nebo drogy

 • Řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění

 • Řízení vozidla po odebrání řidičského oprávnění

Policie může také zabavit vozidlo řidiči, kterému byla uložena podruhé v období tří let pokuta ze seznamu 8 nejzávažnějších přestupků vyjmenovaných výše. Vozidlo zabaví do doby rozhodnutí soudu, který je povinen rozhodnout do 15 dní. Náklady na zabavení vozidla nese pachatel přestupku.

Nové sazby pokut dle přestupků

 • Rychlá jízda v obci o 20 až 30 km/h nad stanovený limit - 1 000 HRK a dva trestné body

 • Rychlá jízdu v obci o 30 až 50 km/h nad stanovený limit – 3 000 až 7 000 HRK, 4 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

 • Rychlá jízda mimo obec o 30 až 50 km/h nad stanovený limit - 2 000 HRK

 • Rychlá jízda mimo obec o 50 km/h nad stanovený limit -  5 000 až 15 000 HRK, 3 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců nebo dle závažnosti až odnětí svobody až na 60 dní

 • Vjetí do protisměru na dálnici nebo rychlostní silnici - 10 000 až 20 000 HRK nebo dle závažnosti až odnětí svobody až na 60 dní

 • Nezastavení nebo ujetí od dopravní nehody se škodou na materiálu – 3 000 až 7 000 HRK a zákaz řízení

 • Nezastavení nebo ujetí od dopravní nehody se zraněním –10 000 až 20 000 HRK a zákaz řízení

 • Nesprávné předjíždění – 3 000 HRK, 2 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

 • Předjíždění na přechodu pro chodce – 3 000 až 7 000 HRK 2 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

 • Nezastavení před přechodem pro chodce se semaforem - 3 000 až 7 000 HRK, 3 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

 • Nezastavení před přechodem pro chodcebez semaforu - 3 000,2 trestné body

 • Vjetí na železniční přejezd přes zákaz – 3 000 až 7 000 HRK, 3 trestné body a odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

 • Za otáčení se na dálnici – 3 000 až 7 000 HRK, 3 trestné body

 • Půjčení vozidla nekvalifikovanému řidiči (bez řidičského oprávnění) - 3 000 až 7 000 HRK

 • Neposkytnutí informace o řidiči vozidla od majitele vozu – 5 000 až 15 000 HRK

Nové sazby pokut za jízdu pod vlivem alkoholu

 • 0,5 až 1 promile – 3 000 až 5 000 HRK, 3 trestné body, odebrání řidičského oprávnění na 3 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců

 • 1 až 1,5 promile – 10 000 až 15 000 HRK, 4 trestné body, odebrání řidičského oprávnění na 6 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 9 měsíců

 • Nad 1,5 promile – 10 000 až 20 000 HRK, 6 trestných bodů a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíce a při opakování přestupku odebrání řidičského průkazu na 12 měsíců nebo dle závažnosti až odnětí svobody až na 60 dní

Zvyšují se také pokuty za méně závažné přestupky z 500 HRK na 1000 HRK. Jedná se o jízdu bez zapnutých bezpečnostních pásů, nesprávná přeprava dětí ve vozidle, telefonování za jízdy bez hands-free, neoprávněnou jízdu na dálnici v levém jízdním pruhu, nedání znamení o změně směru jízdy (blinkr) a tažení porouchaného vozidla po dálnici.

Novinkou v pravidlech je dodržování bezpečné vzdálenosti, což může být také nově pokutováno.
Jízda pod vlivem léků nebo únavy bude nově pokutována 1 000 až 2 000 HRK a 3 trestnými body.
Z předchozích 700 HRK na 1000 HRK se zvedá pokuta za nepoužívání zimního vybavení v období od 1. listopadu do 31. března, kdy je v Chorvatsku povinné mít zimní pneumatiky. V tomto období je také nově řidič povinen své vozidlo očistit od sněhu a ledu.

Dám respekt

Akce a kampaně