Asistenční systémy na motocyklech

Publikace poskytuje stručný popis jednotlivých asistenčních systémů pro motocykly, jejich přínos pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, ale také upozorňuje na možné negativní dopady na bezpečnost, případně negativní ovlivnění jezdce na motocyklu. Text obsahuje popis jednotlivých asistenčních systémů a snaží se upozornit na přínosy i rizika pro bezpečnost na silnicích.

Pro bezpečnost silničního provozu mají asistenční systémy nezastupitelný význam, protože mají preventivní charakter. V kritických situacích asistenční systém převezme část kontroly nad motocyklem nebo dočasně jezdci významným způsobem pomáhá při řešení krizové nebo specifické situace.

Využití moderních asistenčních systémů pro motocykly je jednou z možností, jak snížit počet dopravních nehod. Motocykly, které jsou systémy vybaveny, se snadněji ovládají a poskytují jejich jezdcům větší bezpečí a zároveň i komfort. V určitých situacích je jejich provoz efektivnější a ekonomičtější.

Jakkoliv jsou asistenční systémy na motocyklech přínosem pro bezpečnost dopravy, je třeba si uvědomit, že je ovládá technika, která může kdykoliv selhat. Jezdec nesmí být v žádném případě asistenty zatěžován a v krizových situacích přetěžován. Nejlepší asistence je taková, která donutí jezdce na motocyklu k provedení správné intuitivní reakce, kterou udělá zcela podvědomě. Nesmí dojít ke ztrátě času, ve kterém by musel vzniklou situaci složitě vyhodnocovat.

Přestože asistenční systémy na motocyklech jezdci pomáhají nebo za něj na krátkou chvíli přebírají kontrolu nad motorkou, je nutné si uvědomit, že odpovědnost za řízení nese vždy sám jezdec.

Hodně bezproblémových kilometrů přeje

BESIP

Stáhněte si:

Asistenční systémy na motocyklech - vysoké rozlišení [PDF, 246 MB]
Asistenční systémy na motocyklech - nízké rozslišení [PDF, 4.7 MB]