Česko je patnácté v počtu fatalit na silnicích, loni dohnalo průměr Evropské unie

14. března 2024

Podle předběžných údajů Evropské komise bylo na silnicích v EU v roce 2023 usmrceno 20 400 osob, což představuje meziroční mírný pokles o 1 %. To sice představuje přibližně o 2 360 smrtelných nehod méně (-10 %) než v roce 2019, ale v několika členských státech se klesající trend zastavil. Česko se v roce 2023 dostalo na průměr zemí Evropské unie. Centrum dopravního výzkumu a Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy vydalo historicky první číslo Zpravodaje Bezpečná doprava.

Navzdory určitému pokroku oproti výchozímu stavu (rok 2019) je jen málo členských států na dobré cestě ke splnění cíle EU a OSN snížit do roku 2030 počet úmrtí na silnicích o polovinu. Od roku 2019 počet úmrtí na silnicích téměř neklesl ve Španělsku, Francii a Itálii, zatímco v Irsku, Lotyšsku, Nizozemsku, na Slovensku a ve Švédsku se zvýšil. Naproti tomu Belgie, Česko, Dánsko, Maďarsko a Polsko jsou v posledních čtyřech letech na dobré cestě ke splnění cíle snížit do roku 2030 počet úmrtí a vážných zranění na silnicích o 50 %
Obsah obrázku text, snímek obrazovky, řada/pruh, ParalelníPopis byl vytvořen automaticky
Obrázek 1 Počet usmrcených na 1 milion obyvatel při dopravních nehodách v EU v roce 2023

Celkové pořadí úmrtnosti v jednotlivých zemích se výrazně nezměnilo, nejbezpečnější silnice jsou stále ve Švédsku (22 úmrtí na milion obyvatel) a Dánsku (27/milion obyvatel). Nejvyšší míru úmrtnosti v roce 2023 hlásí Bulharsko (82/milion) a Rumunsko (81/milion). Průměr EU činil 46 úmrtí na silnicích na milion obyvatel [12].
Česká republika patřila v roce 2023 se 46 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel (502 usmrcených osob do 30 dní od dopravní nehody) na 15. místo, když se poprvé dostala na úroveň evropského průměru. Ze zemí V4 bylo v roce 2023 evidováno více usmrcených v Maďarsku (49), v Polsku i na Slovensku (shodně 52),“ uvádí Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
Interaktivní vizualizace vývoje v období 2010-2023 v jednotlivých zemích EU je k dispozici zde.
Matice kolizních partnerů ukazuje četnosti jednotlivých typů kolizí v období účinnosti Strategie BESIP 2021-2023, tedy v období 2021-2023. Z ní je vidět, že nejzávažnější následky (co do počtu) mají srážky zranitelných účastníků (chodci, cyklisté a motocyklisté) s osobními automobily, dále pak s automobily nákladními.
Image
Obrázek 2 Matice kolizních partnerů – počet usmrcených osob v období 2021-2023
 
Vyšlo historicky první číslo Zpravodaje Bezpečná doprava
Monitoring zaměřený na bezpečnost silničního provozu u nás a ve světě začalo v roce 2024 zpracovávat Centrum dopravního výzkumu v. v. i. ve spolupráci se Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy. Každé vydání obsahuje aktuální informaci o plnění Strategie BESIP 2021-2030, která se zaměřuje na plnění strategických cílů a klíčových ukazatelů, specifické téma čísla, zařazeny jsou výzkumné aktivity CDV a v závěrečné kapitole pak přehled novinek ze zahraničí, které mají vazbu na bezpečnost silničního provozu. Zpravodaj bude vydáván kvartálně.
 
Část Zpravodaje je věnovaná aktualitám z výzkumu, v prvním čísle jsme představili na deset aktuálních odborných článků, které vyšly jak v mezinárodních, tak tuzemských časopisech, namátkou: Jak česká média pokrývají téma nepozornosti v dopravě? Co ovlivňuje jízdní stopu ve směrovém oblouku? Přehled přístupů k hodnocení účinnosti zklidňovacích opatření, Nepřímé ukazatele bezpečnosti z dat plovoucích vozidel, Metoda STKDE+ odhalila střety se zvěří v místech přerušených oplocení, Vliv rychlosti jízdy a dalších faktorů na fungování automatického nouzového brzdění, Analýza dopadů pandemických omezení na nehodovost a chování účastníků silničního provozu či Průzkum používání tuningu na elektrokolech,“ uvádí Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.
Obsah obrázku text, snímek obrazovky, designPopis byl vytvořen automaticky
 
13 tipů na užitečné weby z oblasti BESIP:
 1. CDV.czhttps://www.cdv.cz/
 2. Dopravní nehody v ČRhttps://nehody.cdv.cz/
 3. Plnění Strategie BESIP 2021-2030https://www.cdv.cz/vizenula
 4. Hloubková analýza dopravních nehodhttps://www.vyzkumnehod.cz/
 5. Index závažnosti dopravních nehod v intravilánech měst v České republicehttps://www.gcpindex.cz/
 6. Fatální následky dopravních nehod v zemích EUhttps://www.cdv.cz/vizenula
 7. Nehody autonomních vozidelhttps://www.avcrashes.net/
 8. Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozuhttps://www.czrso.cz/nub/post/map
 9. Děti v dopravěhttps://www.detivdoprave.cz/
 10. Kde bourámehttps://www.kdebourame.cz/cz/
 11. Metodické centrumhttps://www.metodickecentrum.cz/
 12. Ponehodová péčehttps://www.ponehodovapece.cz/
 13. Srážky se zvěříhttp://www.srazenazver.cz/cz/
 
[1] EUROPEAN COMMISSION. 2023 figures show stalling progress in reducing road fatalities in too many countries. [online]. [cit. 8. 2. 2024]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1361
[2] MD. Informace o plnění Strategie BESIP 2021-2030 v roce 2023.
[3] MD. Zpravodaj Bezpečná doprava Q1/2024. Dostupné z: https://www.besip.cz/Pro-odborniky/Zpravodaj
 

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho.

❱   Další články

Ročně na našich silnicích bourá 1200 řidičů bez řidičáku, před nebezpečím varuje Besip v novém video

1. července 2024

Besip, ve spolupráci s Policií ČR, natočil nový videoklip, zaměřující se na nebezpečí spojené s nelegálním půjčováním aut mladistvým. Video upozorňuje na vážná rizika a možné tragické následky, které mohou nastat, když mladí lidé zatím bez řidičského oprávnění, usednou za volant. Spot je k vidění na sociálních sítích.

> více informací

Bezpečně na prázdniny: Zpomalte, udržujte odstup a připoutejte se!

27. června 2024

Aby byl odjezd i návrat z dovolené co nejbezpečnější, Ministerstvo dopravy spolu s dopravní policií, ŘSD a BESIP připravilo na léto dopravně-bezpečnostní opatření na dálnicích. V pohotovosti jsou desítky odtahových vozidel, které v případě potřeby zajistí Centrální dispečink odtahů ŘSD. K dispozici je také bezplatná asistenční služba Národního dopravního informačního centra 800 280 281. BESIP připravil desatero bezpečné jízdy, policie zvýší dohled nad provozem a na dálničních informačních tabulích budou výzvy k dodržování zásad bezpečné jízdy.

> více informací

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2024 zná své vítěze

20. června 2024

Družstvo Základní školy Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi ze Středočeského kraje zvítězilo v letošním ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů v kategorii do 12 let. Spolu s družstvem Masarykovy základní školy Libštát z Libereckého kraje, které skončilo na druhém místě, tak postupují do evropského finále dopravní cyklistické soutěže, které proběhne v září v Paříži. Třetí skončila ZŠ Boženy Němcové v Opavě z Moravskoslezského kraje. Ve starší kategorii do 16 let vyhrálo družstvo Základní školy Kravsko z Jihomoravského kraje, druhé místo obsadilo družstvo Základní školy Školní z Opatovic nad Labem z Pardubického kraje, bronzovou medaili vybojovala opět ZŠ Libštát z Libereckého kraje.

> více informací

❱   NOVINKY V ZÁKONĚ

Novela zákona zákona č. 361/2000 Sb.

K dispozici s odborným komentářem.

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, známý také jako zákon o silničním provozu, je klíčovým legislativním dokumentem, který reguluje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích v České republice. Zahrnuje ustanovení o řidičských oprávněních, pravidlech provozu na komunikacích, a pravomocích orgánů státní správy. Zákon byl od svého účinného vstupu v roce 2001 opakovaně novelizován, aby reflektoval aktuální potřeby a standardy bezpečnosti provozu, včetně přizpůsobení se směrnicím Evropské unie. 

více informací
Novela zákona