BESIP: Reakce na diskusi k problematice senior v silničním provozu

Reakce na otevřený dopis JUDr. Jiřího Králíka
Šikana na silnicích? Senioři se bouří proti návrhům BESIPu, chystají dokonce ústavní stížnost
 
Vážený pane doktore,
 
dne 11. září 2019 jsem obdržel Váš otevřený dopis, který se týkal problematiky seniorů v silničním provozu.
 
Na úvod bych Vás rád ujistil, že oddělení BESIP Ministerstva dopravy žádná nová, přísnější opatření, která by se plošně dotkla seniorů nebo jakkoliv omezovala řidiče kvůli jejich vyššímu věku, nepřipravuje. BESIP tedy v žádném případě nezvažuje, že by seniory „na vybrané silnice vůbec nepustil“, jak uvádíte ve svém dopise. Osobně si velmi vážím většiny řidičů-seniorů, kteří mají za volantem léta praxe, předvídají rizikové situace, jezdí ohleduplně a řada mladších řidičů by se u nich měla inspirovat. Chápu tedy Vaši reakci, ale musím jednoznačně konstatovat, že jde o nedorozumění způsobené tím, že mé vyjádření média uvedla bez kontextu a posunula jeho význam. Poznamenám pouze, že tisková konference, kde jsem se na dotaz médií o problematice stárnoucí populace zmínil, nebyla věnována seniorům, ale mladým řidičům do 25 let. Právě nejmladší řidiče totiž stále považujeme za rizikovou skupinou a zaměřují se na ni naše preventivní aktivity i chystaná legislativní opatření.
 
Jak se tedy skutečně BESIP staví k problematice zdravotních omezení a řidičů ve věkové kategorii nad 65 let?V červnu 2019 na svém zasedání Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu probírala mj. přípravu Strategie BESIP 2021-2030. Hlavním, strategickým, cílem pro dekádu 2021-2030 je snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích, tzn. v roce 2030 o 50 % méně vůči roku 2020. Jedním z klíčových ukazatelů uvedené strategie bude také „Věk a praxe v řízení“. Jako zdrojová data pro stanovení klíčových ukazatelů bylo použito období let 2011-2018, tzn. aktuální dekáda. Z těchto dat vyplynulo, že osoby ve věkové kategorii 65 a více let zavinily nehody, při kterých bylo 13 % osob usmrceno a 11 % těžce zraněno. Z pohledu podílu zaviněných závažných nehod se vzhledem k velikosti populace této věkové kategorie zdaleka nejedná o skupinu s nejvyšším podílem. Co však z analýz vyplynulo, byl fakt, že meziročně těchto závažných nehod v uvedeném období přibývá – a to výhradně v této věkové kategorii. Nelze se spokojit pouze s konstatováním, které také uvádíte ve svém dopise, že populace stárne a seniorů přibývá. Připomínám, že oddělení BESIP Ministerstva dopravy primárně řeší závažné nehody, tzn. se smrtelnými, resp. těžkými zraněními – viz aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Argumenty a data, která ve svém dopise uvádíte, se týkají obecně všech nehod, tzn. v drtivé většině případů nehod bez zranění účastníků silničního provozu.
 
BESIP zde více než 50 let nepůsobí v oblasti silničního provozu ze své podstaty k represi, nýbrž a výlučně k prevenci. Oblast seniorů vnímáme jako jednu z klíčových – již nyní je„stárnoucí populace“ dílčím cílem vládou schválené Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Aktuálně se BESIP angažuje v celé řadě preventivních projektů, které jsou zaměřeny také na seniory, např. osvětový projekt pro odhalení skrytých očních vad „Vidíš skvěle?“, vzdělávací program bezpečné jízdy pro seniory „Jedu s dobou“, divadelní přednášky „Senior bez nehod“ apod. O nutnosti podpořit účastníky silničního provozu v této věkové kategorii svědčí také fakt, že prioritním tématem (pozn. prvním ze čtyř) programů Komise Fondu zábrany škod na rok 2020 jsou celostátní a místní kampaně, projekty, přednášky a další preventivně informační nebo edukační aktivity zaměřené na seniory.
 
K informacím, které proběhly mediálním prostorem a byly impulsem k sepsání Vašeho dopisu, dále sděluji, že BESIP v žádném případě nemá v úmyslu „šikanovat“, resp. represivně působit na jakoukoli skupinu účastníků silničního provozu. Pravděpodobně nejvíce rezonovala informace o omezení možnosti jízdy „mimo svůj kraj“ apod. Bohužel v dané věci byla v médiích vytržena z kontextu jedna podstatná věc – na těchto záležitostech není co v tuto chvíli projednávat. Současná právní úprava již prostřednictvím harmonizovaných kódů umožňuje podmínit nebo omezit řidičské oprávnění – viz např.:

  • 61.   Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)

  • 62.   Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu

  • 63.   Řízení vozidla bez cestujících

  • 64.   Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h

 
Uvedená omezení nemají vazbu na věk držitele řidičského oprávnění. Předmětem odborné debaty by ale mělo být, zda systém zdravotních prohlídek ve vztahu k řidičskému oprávnění funguje kvalitně a zda jsou v odůvodněných případech na základě zdravotního stavu dostatečně využívána omezení řidičského oprávnění – a to, znovu zdůrazňuji - bez ohledu na věk držitele řidičského oprávnění.
 
S ohledem na uvedené skutečnosti závěrem sděluji, že primárním úkolem říjnového zasedání Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu bude příprava opatření ke zlepšení současné situace v silničním provozu a realizačního programu Strategie BESIP 2021-2030, nikoli debata o návrhu represivních opatření vůči jakékoli skupině účastníků silničního provozu.
 
Děkuji za pochopení.
 
S pozdravem
 
Mgr. Tomáš Neřold M.A.
Vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy
+225131070
tomas.nerold@mdcr.cz

NENECH SE OVLIVNIT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany