Komentář BESIP k bilanci nehodovosti za rok 2021

7. ledna 2022

Nad každou statistikou obětí dopravních nehod bychom si měli připomínat, že jde o zbytečně zmařené lidské životy. Každé číslo představuje ztrátu někoho blízkého a dramatický zásah do života rodin obětí. Celoživotní břemeno si ze smrtelných nehod nesou i jejich viníci.

Podle policejní statistiky počet obětí dopravních nehod v loňském roce mírně narostl oproti roku 2020. I přesto se jednalo o druhý nejnižší počet usmrcených v historii. Dobrou zprávou je další pokles počtu těžkých zranění v silničním provozu na historické minimum.

Cílem Strategie BESIP 2021-2030 je snížit během dekády počet obětí a těžkých zranění v silničním provozu na polovinu. Z hlediska postupného dosažení těchto cílů jsme milník pro loňský rok splnili a zaznamenali relativně pozitivní vývoj. Musíme si ale uvědomit, že v uplynulých dvou letech přispěla ke snížení nehodovosti pandemie COVID, respektive omezení mobility v důsledku protiepidemických opatření. Pokud nebude mobilita v silniční dopravě letos významněji omezena, bude náročnější udržet nastavené tempo snižování počtu obětí a zraněných.
Na loňské bilanci nehod je patrné, že počet úmrtí na silnicích byl ve srovnání s předchozími lety nízký především v první polovině roku, v době zpřísněných opatření a omezené mobility. Od léta se již doprava vracela do vysokých intenzit, a bohužel se to projevilo i na statistice vážných nehod, která se v závěru roku zhoršovala. Prosinec byl po srpnu druhým nejtragičtějším měsícem v celém roce.

Z hlediska příčin nejzávažnějších dopravních nehod stále figurují na předních místech nepřiměřená rychlost, nepozornost za volantem (nevěnování se řízení) a nedání přednosti. Zhruba 30 procent obětí nehod v osobních a nákladních vozidlech nebylo připoutáno bezpečnostním pásem. Někteří čeští řidiči a spolujezdci tak bohužel stále opomíjejí tento základní bezpečnostní prvek a doplácí na to. 

Ke zvýšení bezpečnosti na silnicích potřebujeme důsledně naplňovat opatření Strategie BESIP 2021-2030 a jejího Akčního plánu, a to ve všech oblastech – prevence, dopravní výchova, autoškolství, odstraňování nehodových lokalit, výstavba dálnic a obchvatů, zpřísnění sankcí za nejnebezpečnější přestupky a jejich důsledné vymáhání a další. Vedle toho je třeba posílit ohleduplné chování a odpovědnost účastníků silničního provozu, tak aby vnímali smysl pravidel silničního provozu a brali je za své.

BESIP loni ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a Policií ČR vedl největší preventivní kampaň posledních let pod heslem „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“, jejíž součástí byl i dokument Víta Klusáka „13 minut“ o vinících vážných dopravních nehod. Samotný celovečerní dokument zhlédlo nejméně milion lidí. Pracovníci BESIP v krajích uspořádali zhruba 300 kontaktních akcí ke kampani a její zážitkovou zónu v rámci roadshow kampaně navštívily tisíce lidí napříč Českou republikou. Kampaň přispěla ke změně postojů části veřejnosti k rychlé jízdě a pomáhá vytvářet bezpečnější dopravní prostředí. V letošním roce bude mít návaznou fázi, kdy bude BESIP prvky kampaně a dokument 13 minut dále využívat na kontaktních akcí, středoškolských besedách a podobně. BESIP připravuje s dalšími partnery rovněž novou preventivní kampaň pro letní sezónu. Věnována bude bezpečnosti cyklistů, vzájemnému respektu mezi cyklisty a motoristy a dodržování pravidel silničního provozu ze strany obou těchto skupin. 

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho.

❱   Další články

Cyklistická sezona startuje. A s tím i osvětové kampaně Besipu v online prostoru i v terénu

24. března 2023

Jaro a zlepšující se počasí přirozeně nahrává pobytu venku. Většina cyklistů již buď vyjela nebo v nejbližší době vyjede na první větší cyklo vyjížďky. Je proto dobré si připomenout, co vás může při jízdě na kole potkat za nástrahy a co jsou nejčastější příčiny nehod, jejichž účastníky jsou právě cyklisté. Ti totiž v dopravní nehodě figurují vždy jako ten zranitelnější účastník, kterému hrozí vážnější následky. Během loňského roku na našich silnicích zemřelo 42 cyklistů, 276 jich bylo těžce zraněno a dalších 3 409 jich bylo zraněno lehce. I proto plánuje Besip pokračovat v kampani Dám respekt, která odstartovala v loňském roce, v tom letošním pak naváže preventivními akcemi pro cyklisty přímo v terénu. Společný projekt iniciativy Dám respekt a Besip si klade za cíl zlepšit vzájemný vztah mezi cyklisty a motoristy.

> více informací

Seriál Ne-riskuj aneb škola ebiku

17. března 2023

Ježdění na elektrokolech se stává populárnějším, přičemž se odhaduje, že se v současné době prodává přibližně jedna třetina elektrokol z celkového objemu prodeje všech bicyklů. Průměrná cena elektrokol se snižuje, dnes se pohybuje mezi 45 000 až 65 000 Kč, což je nižší než v minulosti. Elektrokola se stala oblíbenou náhradou klasického kola především pro starší generace, protože umožňují ujet delší vzdálenost s menší námahou a dostat se i do nepřístupnějších lokalit. Nicméně to také přináší nová rizika a zvýšenou náročnost na obsluhu elektrokola. Podle statistik jsou nehody na elektrokolech stále častější, zejména u seniorů. Z celkového počtu nehod cyklistů na elektrokolech bylo 58 % dopravních nehod bez vlivu jiného účastníka silničního provozu. Téměř třetina cyklistů na elektrokolech zemřela vlastním zaviněním v důsledku jízdy nepřiměřenou rychlostí a 19 % pak v důsledku nevěnování se řízení. 79 % zemřelých na elektrokolech nemělo cyklistickou přilbu. Každý druhý usmrcený cyklista na elektrokole byl ve věku 65+. Nehody cyklistů ve věku 65+ vykazují téměř 2,4krát vyšší závažnost než nehody cyklistů do 64 let. V průměru je to 18 usmrcených osob na 1000 osob.

> více informací

Mladí řidiči zaviní ročně 11 % nehod, zaměří se na ně nejen novela zákona, ale i preventivní program

7. března 2023

Nejmladší účastníci silničního provozu jsou z hlediska závažných dopravních nehod obzvlášť rizikovou, ale zároveň ohroženou skupinou. Jsou nepoměrně často zastoupeni mezi viníky dopravních nehod. Z celkového počtu dopravních nehod, které se během roku stanou v České republice, jich 11 % zaviní právě řidiči s praxí do 2 let. Z celkového počtu řidičů však tato skupina začínajících řidičů tvoří pouhá 3 %. Jenom v loňském roce na našich silnicích zemřelo vinou mladých řidičů 52 lidí a dalších 250 bylo těžce zraněno.

> více informací

❱   NOVINKY V ZÁKONĚ

Nový bodový systém

Nové bodování závažných přestupků.

Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel. Bodový systém v ČR je velmi jednoduchý systém potrestání řidičů za závažnější přestupky. Hlavním účelem bodového systému však není trestat, ale spíše řidiče odrazovat od toho, aby porušovali dopravní předpisy. Bodový systém však získává význam tehdy, pokud mají řidiči jasno v tom, jak funguje, a proč je pro ně dobré dodržovat zákony silničního provozu.

více informací
vize nula