Srážky se zvěří není možné podceňovat, i když nepatří mezi ty nejtragičtější

3. listopadu 2023

Dopravní nehody, při kterých dojde ke srážce vozidla se zvěří, jsou pro řidiče velmi zrádné. Nenadálost těchto střetů dokládá skutečnost, že převážná většina těchto nehod (téměř 85 %) se stala na rovných úsecích komunikací. V případech, kdy došlo při tomto typu nehod k těžkému zranění, se jednalo dokonce o téměř 90% podíl nehod, které se staly na rovném úseku. Statistiky dále ukazují, že ke dvěma třetinám takových dopravních nehod dochází v denních hodinách, při dostatečně dobré viditelnosti.

Okolí komunikace bývá mimo obec velmi často lemováno nízkými křovinami, stromy apod., které řidiči často zakrývají výhled, proto jsou srážky se zvěří tak nepředvídatelné. V průběhu 11 let došlo k postupnému nárůstu těchto nehod (až na cca 15 tis.) a od r. 2019 se drží počet nehod na obdobných hodnotách. V roce 2022 bylo evidováno celkem 14 825 nehod, při kterých došlo ke srážce se zvěří. Při těchto nehodách byl počet usmrcených osob nulový, avšak těžce zraněno bylo 9 osob a 154 osob bylo zraněno lehce. Uvedený počet těžce zraněných je nejnižší za posledních 11 let. Tento relativně příznivý fakt může do určité míry souviset se zvyšující se pasivní bezpečnosti vozidel, zároveň hranice mezi těžkým a smrtelným zraněním je často velmi tenká. Nelze zapomínat na to, že i těžké zranění má velký sociální i emociální přesah.

Obsah obrázku text, Vykreslený graf, snímek obrazovky, řada/pruhPopis byl vytvořen automaticky
Graf Vývoj srážek se zvěří a jejich závažnosti v období 2011-2022
 
Z pohledu druhu pozemní komunikace byly nejvíce zastoupeny silnice všech tříd (každá cca z 20 - 32 %). V případě těžkého zranění byly nejvíce zastoupeny zejména silnice II. a III. třídy (33,3 % a 44,4 %).
Na první pohled se střety se zvěří mohou jevit jako méně důležité s menší závažností. Avšak kromě faktu, že lidské tělo není na větší náraz obecně stavěno, a tento je tedy vždy nežádoucí, může při nestandardní reakci řidiče nehodový děj skončit i nárazem do druhého vozidla, pevné překážky či svahu apod. Nezřídka má řidič tendenci se instinktivně zvířeti vyhnout prudkým vybočením do strany nebo do protisměru, kde může dojít ke střetu s protijedoucím vozidlem, což zpravidla vede k závažnějším následkům. Přičemž správnou reakcí je pouze prudké brzdění a zachování přímého směru tak, aby byla využita deformační zóna v přední části vozidla, která posádce poskytuje největší ochranu a byla maximálně eliminována energie nárazu. Obecně střet se zvěří představuje vždy menší riziko oproti pevné překážce, zároveň jej není možné podceňovat.
Celostátní přehled o druhovém složení sražené zvěře a místech, kde ke srážkám nejčastěji dochází, je k dispozici zde: www.srazenazver.cz
 

Líbí se Vám článek? Sdílejte ho.

❱   Další články

BESIP napříč kraji realizuje projekt „Nultá hodina autoškoly“ určený středoškolákům

22. listopadu 2023

Projektový den s názvem „Nultá hodina autoškoly“ je nový vzdělávací projekt BESIP zaměřený na středoškoláky. Zahrnuje 140 akcí ve všech krajích a odehrává se od září letošního roku do března 2024. Cílem je seznámit budoucí začínající řidiče s tím, jak si správně vybrat autoškolu, jaká jsou rizika vedoucí k vážným dopravním nehodám, jak postupovat v případě dopravní nehody, ale také s legislativními novinkami, například řízením od 17 let s mentorem.

> více informací

Nezapomínejte na snižující se viditelnost, varuje Besip

6. listopadu 2023

Zkracování doby denního světla, déšť a mlhy – to vše v období listopadu zvyšuje riziko dopravních nehod, které souvisí se sníženou viditelností. Řidiči by proto měli pozorně sledovat pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu a snížit rychlost v případě mokré vozovky či zhoršené viditelnosti. Chodci a cyklisté si zase musí uvědomit, že jejich cesty do práce či školy a zpátky domů se velmi často odehrávají za tmy a šera. Musí proto dbát na to, aby byli pro své okolí dostatečně viditelní.

> více informací

Praha hostí Světový silniční kongres, účastní se 115 států z celého světa

5. října 2023

Praha se v týdnu od 2. do 6. října stala hostitelem prestižního Světového silničního kongresu. Již 27. ročník této akce se koná v Kongresovém centru v Praze a účastní se ho více než 4 200 delegátů ze 115 států celého světa. Hlavními tématy kongresu je správa dálnic, silnic, mobilita, odolná infrastruktura a bezpečnost a udržitelnost, provoz a údržba. Zastoupena jsou i nová témata, jako je uhlíková neutralita, autonomní vozidla, elektromobily a nabíjecí infrastruktura atp. Jako hlavní téma ministerské sekce kongresu stanovila Česká republika bezpečnost silničního provozu.

> více informací

❱   NOVINKY V ZÁKONĚ

Nový bodový systém

Nové bodování závažných přestupků.

Poruší-li řidič pravidla silničního provozu a dopustí se tak přestupku, hrozí mu trest. Způsob trestu se odvíjí od závažnosti prohřešku, případně i jeho následků. Bodový systém představuje preventivní způsob, jak řidiče odnaučit porušování pravidel. Bodový systém v ČR je velmi jednoduchý systém potrestání řidičů za závažnější přestupky. Hlavním účelem bodového systému však není trestat, ale spíše řidiče odrazovat od toho, aby porušovali dopravní předpisy. Bodový systém však získává význam tehdy, pokud mají řidiči jasno v tom, jak funguje, a proč je pro ně dobré dodržovat zákony silničního provozu.

více informací
vize nula