Telefonování za jízdy je nebezpečné

Telefonování za jízdy je nebezpečné

Mobilní telefon je součástí našeho současného života. A bohužel, řada lidí jej neodloží, ani když sedí za volantem. Přestože zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje řidičům při jízdě držet v ruce či jiným způsobem telefonní přístroj či jiné hovorové nebo záznamové zařízení a hrozí jim pokuta i odebrání bodů, mnozí si to nedokáží odpustit.

V uplynulých letech byly publikovány výsledky výzkumů, které se zabývaly telefonováním za jízdy, a z nich jednoznačně vyplývá, že jakékoliv telefonování za volantem je velmi riskantní.

Závěry dokonce uvádějí, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat s jízdou pod vlivem alkoholu. Přitom většina lidí za volant v opilosti už ze zásady ani nesedne, ale ti samí lidé vcelku bez problémů protelefonují třeba i podstatnou část své cesty. Z výzkumů vyplývá i ta skutečnost, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je obdobně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce. V obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče a to bez podstatného rozdílu. Při současném řízení a telefonování dochází k překračování mentální kapacity řidiče, jehož mozek je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány a v tomto případě se bohužel velmi často jedná právě o informace o dopravní situaci.

Pokud telefonujete, jedete jako opilí

Telefonování za volantem je stejné, jako byste za volant usedli po třech „dvanáctkách“, to v případě, že jste muž, nebo po dvou až třech „desítkách“, v případě žen. Bylo prokázáno, že pokud řidič v průběhu jízdy telefonuje s přístrojem v ruce (nebo i s pomocí hands-free), je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů také přestala v průběhu telefonování sledovat provoz ve zpětných zrcátcích. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo.

Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu, a to zhruba o 24 % ve srovnání se soustředěným řidičem.

Po vynuceném zpomalení vlivem provozu jsou telefonující řidiči o 19 % pomalejší v dosažení původní rychlosti jízdy a mají větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Testování se zúčastnili i řidiči, kteří měli 0,8 promile alkoholu v krvi - ti jeli pomaleji než obě další sledované skupiny – soustředění řidiči a telefonující řidiči. I když jeli pomaleji, jejich jízda byla vlivem alkoholu agresivnější. Opilí řidiči často nedodržovali bezpečný odstup a dvakrát častěji než je obvyklé brzdili jen 4 vteřiny před nevyhnutelnou srážkou. Brzdový pedál přitom sešlapávali se silou o 23 % větší.

Ani počet nehod, ani reakční doba řidiče nebo doba návratu na původní rychlost před brzděním se u jednotlivých, ničím nerušených řidičů nijak výrazně nelišila.

Výsledek?

Riziko vzniku zaviněné dopravní nehody je u telefonujícího řidiče je skoro pětapůlkrát větší než u řidiče soustředěného. Další studie ukazují, že toto riziko je stejné jako jízda s 0,8 ‰ alkoholu v krvi.

Ačkoli je jízda v opilosti pokládána za celospolečensky nepřijatelnou, vzhledem k rizikům, které s sebou nese, telefonování za volantem - a to včetně hands-free - si mnoho lidí odpustit nedovede. Telefonování za jízdy je přitom co do rizikovosti a nebezpečnosti zcela porovnatelné s jízdou pod vlivem alkoholu a v některých situacích dokonce i horší.