Nacvičte si cestu do školy

Před tím, než se dítě samo vydá na cestu do školy, mělo by si jí nejprve nacvičit s někým z dospělých. K tomu může posloužit i několik rad pro děti a jejich rodiče.

  • Včasné vstávání je velmi důležité. I to je totiž třeba nacvičit, tak aby školáci měli dost času na klidnou cestu do školy.
  • Vyberte a nacvičte cestu do školy. Rodiče musí dítěti vybrat nejbezpečnější cestu, s dítětem ji procházet tak dlouho, dokud si ji neosvojí.
  • Nacvičte chování na ulici. Vysvětlete, jak, kde a proč jsou semafory, na co dát pozor, upozorněte, kde jsou přechody, možnost výjezdů vozidel a další nebezpečí.
  • Nacvičte chůzi na přechodech. Před vstupem do vozovky vždy zastavte, rozhlédněte se, dejte zřetelně najevo úmysl přejít, počkejte, až zastaví vozidla, znovu se rozhlédněte a pak teprve přejděte.
  • Celý nácvik nahlas komentujte. Děti si to pak lépe zapamatují. Samozřejmě, že zásady správného chování musíme dodržovat stále i my dospělí, čímž jdeme příkladem.
  • Dejte se dítětem vést. Obraťte role, zjistíte tak nejlépe, co už si dítě zapamatovalo.
  • Nejkratší cesta nemusí být ta nejbezpečnější. Vybírejte vždy takovou, která má nejméně rizikových míst.

První samostatná cesta

  • V každém případě při ní dítě nenápadně sledujte a později si místa, kde bylo nejisté, znovu procvičte.
  • Pokud musí jet dítě veřejnou dopravou, musíte je naučit zásady takovéto cesty a vše procvičujte.
  • Hodně rodičů vozí děti do školy autem. Pak vždy používejte schválené zádržné systémy namontované na správném místě. Dítě musí vždy vystupovat na straně chodníku. Při odvozu dbejte rovněž na to, aby dítě nastupovalo z chodníku, nečekejte na straně vozovky, na kterou by muselo přebíhat.

 


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra