Bezpečně do školy

Začátek září je každoročně významným datem pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, kteří se po prázdninách do školy znovu vracejí.

Cesta do školy s sebou přináší i některá úskalí, na která je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí pohybu dítěte v dopravním prostředí. Pokud si uvědomíme, že z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří dopravní úrazy více jak 40 % a úmrtí přes 30 %, vyplyne nám závažnost této problematiky.

Za bezpečný pohyb dítěte v silničním provozu v první řadě odpovídají jeho rodiče – škola může dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze základy, praxi v reálném dopravním prostředí musí zajistit rodiče, včetně toho, aby dětem šli příkladem. Co by tedy rodiče měli pro bezpečnost svých dětí v silničním provozu udělat?

Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení, a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména:

  • Najít bezpečné místo k přecházení (tj. tam kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce).
  • Vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli zbrkle přejít.
  • Nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.

(tyto zásady obsahuje osvědčené britské pravidlo „The Green Cross Code“ pro děti)

Vhodné je, aby rodiče doprovázeli mladší děti na cestě do školy raději několik dnů, aby získali jistotu, že se dítě v dopravním prostředí pohybuje bezpečně. Je nutné dítě upozornit na nebezpečí vyplývající z jeho pohybu v dopravním prostředí – realitou je, že dítě není ničím chráněno, případný střet s vozidlem vždy „prohraje“ dítě.

Důležitým prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by tedy mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je vhodné používat retroreflexivní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách. Pokud děti jezdí do školy veřejnou dopravou, musí jim být vysvětleny zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích – nutnost se za jízdy držet, nepřecházet vozovku před nebo za autobusem stojícím v zastávce – vždy vyčkat jeho odjezdu tak, aby při přechodu neměly zakrytý výhled.

Pokud rodiče přepravují menší dítě do školy v osobním automobilu, mělo by být vždy v dětské autosedačce. I když i u nás platí tato povinnost ze zákona, přesto statistiky dětských úmrtí hovoří o případech, kdy dítě v sedačce nebylo umístěno. V této souvislosti je zajímavé, že v řadě motoristicky vyspělých států je v posledních letech propagováno, aby rodiče do školy děti nevozili v osobních automobilech; doporučuje se použít veřejnou hromadnou dopravu, pěší chůze, případně cyklistika. Použití osobního automobilu totiž komplikuje dopravní situaci u škol, kdy zaparkovaná vozidla často tvoří překážku komplikující například přechod ostatních dětí přes silnici v blízkosti školy apod.

V neposlední řadě by si řidiči měli uvědomit, že začátkem školního roku se v ranních a odpoledních hodinách (cca 7:30 – 8:00 hod., 12:00 – 14:00 hod.) na ulicích vyskytuje více dětí a tomu by měli přizpůsobit své chování – zejména pak rychlost jízdy. Uvědomme si, že i sebelépe vychované a vycvičené dítě je omezeno ve svém chování v silničním provozu svými mentálními i fyzickými předpoklady, proto jeho reakce jsou velice často nevyzpytatelné. Zásada ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu by ale samozřejmě měla platit po celý rok, nejenom na začátku školního roku. Ten je však vhodnou dobou si veškeré tyto zásady připomenout.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra