Nejnebezpečnější střety cyklistů

Cyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. V případě střetu s motorovým vozidlem cyklistovi hrozí samozřejmě i mnohem horší následky. Mnoho rizikových situací vzniká z důvodu nepozornosti jednoho z účastníků. Řidiči například dostatečně nevěnují pozornost dění na vozovce, protože se dívají do telefonu, ovládají navigaci či rádio.   Mohou často cyklistu přehlédnout, protože se jim vizuálně schová například za strom či za sloup veřejného osvětlení. Cyklisté zase často dělají nepředvídatelné manévry, na které nemá motorista dostatek času zareagovat.
Jaké jsou tedy ty nejtragičtější typy střetů cyklistů a motoristů? Víte, na co si dát pozor?

  1. Mezi nejtragičtější nehody vozidel s cyklisty patří střety na křižovatkách, kdy k cyklistovi odbočujícímu vlevo přijíždí vozidlo z levé strany. V polovině případů dochází k lehkému zranění, ale v 1/3 případů končí vzájemný střet smrtelným zraněním cyklisty.

Jako na každé křižovatce i zde platí pravidlo, že všichni účastníci musí sledovat okolí a vzájemně o sobě vědět. Bez ohledu na přednost v jízdě jednotlivých účastníků navažte oční kontakt s druhým účastníkem, aby bylo jisté, že se vzájemně vidíte.       

 

 
  1. Náraz vozidla do cyklisty zezadu řadíme k druhé nejtragičtější skupině z hlediska fatálních následků. V necelé 1/5 případů utrpí cyklista zranění neslučitelná se životem.

V případě malých rychlostí může dojít k tomu, že automobil kolo při nárazu pouze odstrčí, cyklista spadne na bok a jeho zranění může být zanedbatelné. V případě vyšší rychlosti ale často dochází k tomu, že je kolo podraženo přední částí vozidla a cyklista spadne dozadu na kapotu auta. Při takovém střetu si cyklisté velmi často poraní záda. Často dochází také k nárazu týlem do čelního skla, předního sloupku nebo přední hrany střechy vozidla. Prudkým podražením těla cyklisty může dojít ke zlomeninám hrudní a krční páteře s poškozením míchy.
Jako jinde, i zde platí pro cyklistu pravidlo vidět a být viděn, zejména za ztížených viditelnostních podmínek. Ideální je fluorescenční oděv s retroreflexními prvky a zejména v noci aktivní zdroj světla (vzadu světlo červené barvy). Pokud řidič motorového vozidla vidí cyklistu včas, má dostatek času a prostoru pro správný manévr. Zvládne tak cyklistu předjíždět v dostatečném předstihu a dostatečným bočním odstupem (a to i v souvislosti s legislativně nařízeným 1,5 m). Jako cyklisté se pohybujte při pravém okraji komunikace a vyvarujte se náhlých manévrů, při kterých dochází k náhlému vybočení jízdního kola.

 
  1. Nebezpečné jsou i střety vozidel s cyklisty mimo křižovatku. V případech, kdy jeden z účastníků přejede do protisměru a dojde k čelnímu střetu, končí 1/5 takových kolizí úmrtím.

Příčinnou těchto nehod je převážně plné nevěnovaní řízení nebo nezvládnutí řízení. Rada je pro všechny, a nejen pro tento případ, plně se věnujte řízení a nepřeceňujte své schopnosti.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  1. Problematické jsou i střety na křižovatkách, kterými cyklista projíždí v přímém směru a motorista vůči němu přijíždí zprava, případně zleva. Ve městech, při nižších rychlostech, končí tyto střety většinou s lehkým zraněním. Mimo město, kde k těmto střetům dochází častěji ve vyšších rychlostech, dochází mnohem častěji k těžkým až smrtelným zraněním cyklisty.

Každý průjezd křižovatkou sebou nese zvýšené riziko střetu, dochází zde ke křížení jízdních koridorů různých účastníků silničního provozu. Vždy sledujte okolní provoz a přesvědčte se, že druhý účastník o Vás také ví. Například navázáním očního kontaktu.

 
 

 
  1. Nesmíme zapomenout ale ani na „samonehody“ cyklistů. Fatální následky mají zejména ty případy, kdy cyklista nezvládne průjezd směrovým obloukem nebo jízdu v přímém směru a poraní se pádem na vozovku nebo mimo ni. Nikdy proto nepřeceňujte na kole své schopnosti a nevjíždějte ve vysoké rychlosti do zatáček, u nichž nevidíte na konec!

 
 
 
 
 


Samozřejmě ve všech případech platí, že cyklista by měl mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou přilbu. Ze studie[1] vyplívá, že přibližně 1/3 smrtelně zraněných cyklistů bez přilby, by mohla přežít, pokud by měli řádně nasazenou cyklistickou přilbu.       

 

[1] Bíl, M., Dobiáš, M., Andrášik, R., Bílová, M., Hejna, P., 2018. Cycling Fatalities: When A Helmet is Useless and when it Might Save Your Life. Safety Science 105C, 71–76


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody