Desatero bezpečného cyklisty

Při pohybu na kole myslete zejména na to, jste plnohodnotný účastník silničního provozu, stejně jako všichni ostatní. S tím se pro vás pojí mnoho práv, ale samozřejmě i povinností. Mezi základní povinnosti patří to, že při jízdě nesmíte ohrožovat a omezovat ostatní. Také byste měli svou jízdu přizpůsobit nejen vnějším podmínkám, ale zejména svým schopnostem, abyste se vyvarovali rizikovým situacím. Co je tedy základní cyklistické desatero? Na co byste neměli při žádné jízdě na kole zapomínat?

obrazek

Dbejte na stav kola a jeho výbavu - Před každou jízdou proveďte alespoň základní kontrolu klíčových částí kola, bez fungujících světel či brzd na cestu určitě nevyrážejte. Přestože zákon přikazuje nošení helmy pouze dětem do 18 let, důrazně doporučujeme její používání v jakémkoliv věku, může vám to zachránit život.

obrazek

Dobře vidět a být viděn - Mějte na sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu. Zatímco reflexní prvky jsou za snížené viditelnosti pro řidiče viditelné na více než 200 metrů, tmavé oblečení řidič vidí pouze na 18 metrů dopředu.

obrazek

Vyhněte se alkoholu a omamným látkám - Alkohol zkrátka nepatří ani za volant, ani za řídítka.

obrazek

Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete - Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a schopností, tak abyste nevystavovali sebe, ale ani ostatní, rizikovým situacím.

obrazek

Komunikujte s okolím a předvídejte chyby ostatních - V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu. Používejte všechny smysly – vyvarujte se proto poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy. Zároveň počítejte vždy s tím, že ostatní kolem vás mohou kdykoliv chybovat. 

obrazek

Jezděte při pravém okraji a za sebou - Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo. Při jízdě ve skupině nejezděte vedle sebe, ale jednotlivě za sebou. (Výjimkou z tohoto pravidla je jen cyklistická zóna.) Pokud neohrozíte nebo neomezíte chodce, můžete jet i po pravé krajnici. Je ale důležité udržovat bezpečný odstup od překážek.

obrazek

Využívejte cyklistickou infrastrukturu – Při jízdě byste měli co nejvíce využívat jízdní pruhy pro cyklisty, cyklostezky či jiné vymezené prostory pro cyklisty. Pokud byste tím však mohli ohrozit plynulost či bezpečnost provozu (například kvůli množství chodců), nejste povinni jich využít.

obrazek

Pozor na to, že na přejezdu pro cyklisty nemáte přednost, výjimkou je semaforem řízený přejezd. Pamatujte také na to, že jízda po chodníku je zakázaná (s výjimkou dětí do 10 let) a nevjíždějte do protisměru jednosměrných ulic, pokud to nedovoluje dopravní značka.
 

Buďte ohleduplní – Buďte při své jízdě ohleduplní a neohrožujte ani neomezujte svou jízdou ostatní. Na společné stezce pro chodce a cyklisty si dejte pozor, abyste při své jízdě neohrozili chodce. Zvláštní ohledy berte zejména na děti a na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

obrazek

Dodržujte platné předpisy - Pamatujte na to, že jste plnohodnotným účastníkem provozu a musíte proto znát a dodržovat platné předpisy, znalost dopravních značek (zejména těch, které se bezprostředně týkají cyklistů) je samozřejmostí.

obrazek

Dávejte pozor na mrtvé úhly - Nepodjíždějte odbočující vozidla, řidič vás může snadno kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku přehlédnout. Pokud však vozidla stojí při pravém okraji vozovky či se pohybují velmi pomalu (typicky v zácpě) a nesignalizují odbočení, můžete je se zvýšenou opatrností předjet.

 


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody