Cykloznačení

Abyste se při jízdě na kole mohli bezpečně pohybovat po komunikacích a neohrozili ostatní, ale ani sebe, je důležité umět rozeznat základní cyklistickou infrastrukturu. S rozdílnými typy komunikací se totiž samozřejmě pojí i rozdílná práva a povinnosti jejich uživatelů.
Níže proto naleznete přehled dopravních značek, které se bezprostředně týkají cyklistů, pohybujících se v silničním provozu:
Název: ObrázekRozdělená stezka pro chodce a cyklisty
Tato značka označuje stezku s rozdělenými vyznačenými částmi pro pohyb cyklistů a chodců. Dle této konkrétní značky je tedy cyklistům vyhrazena levá část stezky a chodcům pravá. Sousední pruh byste měli využívat jen při objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání, jinak je důležité pohybovat se po té části stezky, která je pro vás určena.

 
Název: ObrázekStezka pro cyklisty
Tato značka označuje vyhrazenou stezku pro cyklisty. Tu mohou využívat i lidé, kteří jízdní kolo pouze vedou, bruslaři či lidé na obdobném sportovním vybavení a osoby pohybující se na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno.
 


Název: ObrázekSpolečná stezka pro chodce a cyklisty
Na rozdíl od výše zmiňované rozdělené stezky je tato stezka po celé délce i šířce určena pro obě skupiny uživatelů, tedy chodce i cyklisty. Ti se nesmí vzájemně omezovat či ohrožovat.
 Název: ObrázekStezka pro chodce
Jak už název napovídá, stezka je určena pouze pro chodce, cyklistům je sem tedy vjezd zakázán. Za chodce se potom považuje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík, jede na lyžích nebo kolečkových bruslích. Smí ji použít i osoby na osobním přepravníku.
 


Název: ObrázekPřejezd pro cyklisty
Jedná se o plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.

 
Název: ObrázekMísto pro přecházení
Jedná se o místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci, jsou to zároveň především taková místa, která přitom nejsou označena příslušnou dopravní značkou jako přechod pro chodce. Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.
 

Název: ObrázekPřejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
Jedná se o plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci, která bezprostředně sousedí s přechodem pro chodce. Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být také zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.
 
 
Název: ObrázekSdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Jedná se o přechod pro chodce, který je spojený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci. Bývá umístěn tam, kde se kříží stezka pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.
 
 
 
Název: ObrázekJízdní pruh pro cyklisty = tzv. „cyklopruh“
Pro cyklistu velmi zásadní dopravní značení. Vyznačuje na komunikaci pruh nebo stezku pro pohyb cyklistů. Šipka vyznačuje stanovený směr jízdy.
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty bývá zpravidla ještě červeně podbarven a je určen pouze cyklistům, motoristé do něj nesmí vjíždět (s výjimkou objíždění překážky). Cyklista zde má dostatek prostoru pro bezpečnou souběžnou jízdu po komunikaci s ostatními účastníky provozu.
Druhým typem cyklopruhu je takzvaný ochranný jízdní pruh, který se od vyhrazeného jízdního pruhu liší tím, že nemá svislé dopravní značení a je na vozovce vyznačen piktogramem jízdního kola, ovšem bez barevného podbarvení. Do tohoto pruhu mohou zasahovat širší vozidla, která jedou v souběžném jízdním pruhu – například autobusy či nákladní auta. Nesmí však cyklistu jedoucího v pruhu ohrozit.

Název: ObrázekPiktogramový koridor pro cyklisty
Vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Není, na rozdíl od cyklopruhu, ohraničený přerušovanou podélnou čárou. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů. Piktokoridory tedy pouze upozorňují na možnou přítomnost cyklistů a nepřináší žádné ze skupin uživatelů zvláštní práva či povinnosti.
 
 
Název: ObrázekProstor pro cyklisty = tzv. „předsunutá stopčára“
Prostor pro cyklisty je umístěn v čele jízdního pruhu na křižovatkách řízených semafory. Cyklisté se tak mohou při čekání na zelenou předřadit před ostatní vozidla, díky čemuž lépe vidí do křižovatky a sami jsou lépe vidět, tudíž jim nehrozí boční srážka s vozidlem, které bude souběžně s cyklistou odbočovat. Zároveň může cyklista díky tomu vjíždět do křižovatky jako první, což také přispívá k jeho bezpečnějšímu průjezdu křižovatkou.
 
 


 Zákaz vjezdu s výjimkou pro cyklisty = tzv. „cykloobousměrka“
Cykloobousměrky povolují cyklistům jízdu v protisměru jednosměrné ulice. Při vjezdu a výjezdu z jednosměrky dbejte zvýšené opatrnosti.
 
 


Název: ObrázekNávěsť před křižovatkou pro cyklisty
Toto značení cyklistu informuje o směru a případně o vzdálenosti k vyznačeným cílům a o číslu (případně jiném značení) cyklotras před křižovatkou.
 
 
 

 
Tabule pro cykloSměrová tabulka pro cyklisty
Informuje o směru k vyznačeným cílům a o číslu (případně jiném značení) cyklistické trasy. Může obsahovat také informaci o vzdálenosti k vyznačeným cílům.
 
CyklozonaZóna pro cyklisty
V místech, vyznačených touto dopravní značkou, mohou cyklisté využívat vozovku v celé její šířce. Jiná vozidla mohou vjet do cyklistické zóny pouze tehdy, pokud jsou vyznačena ve spodní části dopravní značky. V cyklistické zóně smí případně řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h.
 
 
Kruhový objezdPrůjezd kruhovým objezdem
Kruhovým objezdem projíždějí osoby na jízdním kole stejně jako motorová vozidla. Motorista, který chce kruhový objezd opustit, musí dát vždy přednost cyklistovi, který po jeho pravé straně pokračuje v jízdě dál po kruhovém objezdu. Oba účastníci pak při výjezdu musí včas signalizovat změnu směru jízdy.
Ponaučení pro cyklisty: Kruhovým objezdem projíždějte raději středem jízdního pruhu. Auta za vámi tak nebudou mít tendenci vás nebezpečně předjíždět.
Ponaučení pro motoristy: Na kruhovém objezdu s jedním jízdním pruhem nikoho nepředjíždějte. Zvláště v případě, kdy se následně chystáte kruhový objezd opustit. Boční srážka by pro osobu na jízdním kole mohla mít velice těžké následky.

Obytná zóna
V obytné i pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Ideální je ovšem rychlost chůze.
POZOR! Při vyjíždění z obytné nebo pěší zóny (ale i ze stezky pro cyklisty) musíte dát přednost úplně všem vozidlům, tedy těm z pravé, i levé strany, případně i protijedoucím vozidlům, která budou odbočovat vlevo! Samozřejmostí je ohleduplnost vůči chodcům a dalším účastníkům provozu.


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody