Velká Británie - Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Občané ČR - turisté, návštěvníci a podobně, se mají při vyhledání neodkladného lékařského ošetření ve zdravotnickém zařízení prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění. Pokud u sebe český občan nemá tento průkaz, musí kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o zaslání Potvrzení, které dočasně nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pro lékařské ošetření by si měli čeští občané vybrat v UK takového lékaře, který má smlouvu s národním systémem zdravotního pojištění NHS (National Health Service). Je nutné počítat s tím, že léky, stomatologickou péči a služby optiky si pacienti ve Velké Británii hradí. Čeští občané mají nárok na poskytnutí zdravotní péče za stejných podmínek jako domácí pojištěnci včetně hrazení spoluúčasti (např. stomatologické ošetření - maximální spoluúčast 198 GBP, stomatologická prohlídka - 16,20 GBP). Bude-li nucen český občan hradit poskytnutou zdravotní péči v hotovosti, měl by si uschovat originály stvrzenek o zaplacení. Po návratu do ČR by se měl obrátit na pobočku své zdravotní pojišťovny. Zde předloží originály stvrzenek a požádá o refundaci vynaložených nákladů. Zdravotní pojišťovna musí zjistit od instituce v UK částku, kterou má uhradit. Proto bude nějakou dobu trvat, než budou výdaje vráceny. Doporučuje se proto sjednat si připojištění pro pobyt v zahraničí.

Důležitá telefonní čísla

požární služba, policie, ambulance : tel. číslo: 999
Informace o telefonních číslech 118118, 118120, 118500

Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii - Embassy of the Czech Republic

Adresa: 26 Kensington Palace Gardens, London

Telefon

hlasový strom +4420/72431115

Fax

sekretariát vv +44 20 7727 9654, KO +44 20 7243 7926, OEÚ +44 20 7727 4918, ÚPO +44 20 7727 5728, rezidence +44 20 7794 4230

Nouzová linka

+44/77 6968 2442

E-mail

london@embassy.mzv.cz

Diplomatická působnost

diplomatická a konzulární pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Časový posun

-1 hod

Provozní hodiny úřadu

pondělí - čtvrtek 08.30 - 17.15

 

pátek 08.30 - 16.00

 

 


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce