Srbsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Platný cestovní pas. Platný občanský průkaz. Občanský průkaz nelze použít při letecké přepravě při cestách do Srbska.

Víza - režim vstupu

Na území Srbska je občanům ČR umožněn vstup a pobyt do 90 dnů bez víza pouze s platným cestovním dokladem. Kromě cestovního pasu lze s platností od 12. 6. 2010 vstupovat na území Srbska i na základě občanského průkazu.

V Srbsku platí přihlašovací povinnost (do 24 hodin) - tzn., že cizinec musí přihlásit pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa přechodného pobytu, a je mu vydána tzv. bílá karta. Při odjezdu ze země je nutné se odhlásit. Při ubytování v hotelu, kempech aj. plní tuto povinnost ubytovací zařízení. Ve všech ostatních případech (pobyt u příbuzných, známých apod.) vás musí přihlásit majitel nemovitosti, ve které budete bydlet během své návštěvy Srbska. Může tak učinit i bez vaší přítomnosti, ale k přihlášení bude potřebovat váš pas. Před odjezdem se každý musí odhlásit již osobně.

Srbské orgány neumožňují vstup na území Srbska z území Kosova v případě, že osoby vstoupily na území Kosova mimo oficiální srbské přechody. Pokud občan přicestoval do Kosova letecky, popřípadě z území Makedonie, Albánie a Černé Hory, srbské orgány neumožní vstup do Srbska přes hranici Srbska s Kosovem.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace v Srbsku je dobrá. Pro informace o aktuálním stavu v oblasti Kosova je doporučeno kontaktovat Velvyslanectví ČR v Prištině na e-mail pristina@embassy.mzv.cz nebo na telefon +381-38-246-676.

Stav vozovek je všeobecně horší oproti situaci v ČR (četné díry, výmoly, vyježděné koleje atd.). Řízení se musí věnovat zvýšená pozornost. Silnice a dálnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, neosvětlené povozy atd. Z důvodu přítomnosti pomalých a neosvětlených vozidel v pravém pruhu dálnice a riziku nehod po setmění se doporučuje jízda v levém pruhu dálnice. Kontroly dopravní policie (zejména v Srbsku) jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto mohou skončit odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty (může se vést i řízení u místního „přestupkového soudu”). Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod. Aktuální stav na silnících lze zjistit přes Auto-Moto Svaz Srbska (web: www.amss.rs, e-mail: info@amss.rs).

Za způsobené dopravní přestupky se v Srbsku řidičům udělují jak trestné body, tak i finanční pokuty. Postihy za jednotlivé přestupky ve srovnání s předchozí praxí jsou v současné době daleko přísnější. Placení pokut je vyžadováno prostřednictvím vkladu na bankovní účet uvedený na složence. Do doby než se platba uskuteční, bývá policií zadržován cestovní pas plátce. Maximální doba, po kterou cestovní doklad cizince může být z těchto důvodů držen, je 8 dní. Je dobré si uvědomit, že zejména na venkově a o víkendech může být úhrada pokuty uvedeným způsobem problém.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra