Itálie - Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

Zdravotní péče v Itálii odpovídá evropským standardům. Jsou patrné rozdíly v poplatcích a čekací době mezi soukromými a veřejnými zařízeními. Pokud jde o hrazení nákladů zdravotní péče v minulosti, platilo doporučení před každou cestou do Itálie uzavřít především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci (tzv. cestovní zdravotní pojištění). Bezplatná lékařská péče byla českým občanům dříve poskytnuta jen při první pomoci ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích bylo poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300,- EUR na den, podle typu zařízení a péče. I z tohoto důvodu lze nadále doporučit sjednání „cestovního zdravotního pojištění“, které navíc může mimo jiné pokrývat i některé výlohy nad rámec zdravotního pojištění držitelů Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Důležitá telefonní čísla:

  • karabiníci 112
  • policie 113
  • hasiči 115
  • pomoc motoristům - autoklub 116
  • první pomoc 118

Velvyslanectví České republiky v Itálii - Ambasciata della Repubblica Ceca

Adresa: Via dei Gracchi 322, 00192 Roma

Telefon

+39 06 360 95 71-3

Fax

+39 06 324 44 66

Nouzová linka

+39 335 310 450

E-mail

rome@embassy.mzv.cz

Konzulární působnost

pro Italskou republiku, Maltskou republiku a Republiku San Marino

Provozní hodiny úřadu

pondělí - pátek 07.45 - 16.15

úřední hodiny KO pro veřejnost:

pondělí - pátek 09.00 - 12.00

 


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce