Černá Hora - Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Před cestou do Černé Hory je nutno si ve své zdravotní pojišťovně v ČR vyzvednout platný formulář CR/YU 111, který je třeba si nechat před odjezdem potvrdit. Tento formulář dokládá nárok na neodkladné věcné plnění během pobytu na území Černé Hory. Pojištěnec po příjezdu do Černé Hory předloží uvedený dokument příslušné pobočce Fondu pro zdravotní pojištění (Fond za zdravstveno osiguranje) dle místa svého přechodného pobytu. Pobočka Fondu pojištěnci na základě formuláře CR/YU 111 vydá tzv. “nemocniční list“ (bolnički list), s nímž může následně nárokovat neodkladné/ou ošetření/hospitalizaci ve veřejných zdravotnických zařízeních. Za každé ošetření ve veřejném zdravotnickém zařízení pak hradí jen spoluúčast jako občan Černé Hory, ostatní náklady si vzájemně uhrazují fondy zdravotního pojištění ČR a Černé Hory. Pokud je pacient v ČR pojištěn, potřebuje náhle neodkladnou zdravotní péči, avšak „nemocniční list“ si předtím nevybavil, veřejné zdravotnické zařízení v Černé Hoře je povinno si tento dokument ve dvojjazyčné verzi vyžádat prostřednictvím příslušné pobočky Fondu. Pokud se však nepodaří tento dokument uvedenou cestou zajistit, veřejné zdravotnické zařízení má právo požadovat úhradu od pojištěnce. Je doporučeno před cestou sjednat připojištění adekvátní délce pobytu a plánovaným aktivitám. Veškeré léky se v lékárnách platí v hotovosti. V soukromých lékárnách je sortiment podstatně širší. Ne vždy jsou však v Černé Hoře i některé životně důležité léky dostupné.

Očkování do Černé Hory není třeba, doporučuje se očkování proti žloutence A a B a proti tetanu.

Důležitá telefonní čísla

Jednotný záchranný systém (bezplatná celoevropská linka tísňového volání) 112
Policie (policija) 122
Hasiči (vatrogasci) 123
Rychlá zdravotní pomoc (hitna pomoć) 124
pomoc při poruše vozidla - 1280
Informace o telefonních číslech 1181

Konzulární jednatelství České republiky v Černé Hoře

Adresa: Partizanski put 6A, Tološi, 81 000 Podgorica

Telefon

+ 382 (0) 20 281 103

Fax

+ 382 (0)20 281 103

Nouzová linka

stálá konzulární pohotovost: + 382 (0)69 338 800

úřední hodiny pro veřejnost:

úterý a čtvrtek 09.00 - 13.00


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce