Tabulka přestupků

Současný stav Navrhujeme
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
Pokuta 2 500 - 20 000
7 bodů nad 0,3‰
Zákaz 6 až 12 měsíců
Pokuta 7 000 - 25 000
6 bodů nad 0,3‰
Zákaz 6 až 18 měsíců
Stav vylučující způsobilost
Pokuta 25 000 - 50 000
7 bodů
Zákaz 12 až 24 měsíců
Pokuta 7 000 - 25 000
6 bodů
Zákaz 6 až 18 měsíců
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky
Pokuta 25 000 - 50 000
7 bodů
Zákaz 12 až 24 měsíců
Pokuta 25 000 - 75 000
6 bodů
Zákaz 18 až 36 měsíců
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz
Pokuta do 2 500
7 bodů
Zákaz 1 až 6 měsíců
Pouta do 5 000
6 bodů 
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici
Pokuta 5 000 - 10 000
7 bodů
Zákaz 6 až 12 měsíců
Pokuta 7 000 - 25 000
6 bodů
Porušení zákazu předjíždění
Pokuta 5 000 - 10 000
7 bodů
Zákaz 6 až 12 měsíců
Pokuta 7 000 - 25 000
6 bodů
 
Jízda na červenou, neszastavení na signál, pokyn "Stůj!"
Pokuta do 2 500
5 bodů
Zákaz 1 až 6 měsíců
Pokuta 5 000
6 bodů
Zákaz 4 až 6 mšsíců
Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více
Pokuta 5 000 - 10 000
5 bodů
Zákaz 6 až 12 měsíců
Pokuta 7 000 - 25 000
6 bodů
Zákaz 6 až 18 měsíců
Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více
Pokuta do 2 500
3 body
 Zákaz 1 až 6 měsíců
Pokuta 2 500
4 body
Překročení rychlosti o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní 
Pokuta do 1 000
2 body
Pokuta 1 500
2 body
Překročení rychlosti o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní
Pokuta do 1 000
2 body
Pokuta 1 500, domluva