4

Moje auto
na fleku opravdu nezastaví

Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. Ti naopak nesmí počítat s absolutní předností a mají se chovat pro řidiče předvídatelně. Pro bezpečnost chodců je zásadní pozornost jich samotných i řidičů vozidel. Rozhodujícím parametrem je také rychlost vozidla před krizovou situací. Ověřte si sami na kalkulačce níže, jaký je rozdíl v brzdné dráze například mezi rychlostí 40 km/h a 70 km/h. Řečeno čísly je to více než trojnásobek, v osudové chvíli mnohdy rozdíl mezi úlevou a usmrcením člověka.

Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. Ti naopak nesmí počítat s absolutní předností a mají se chovat pro řidiče předvídatelně. Pro bezpečnost chodců je zásadní pozornost jich samotných i řidičů vozidel. Rozhodujícím parametrem je také rychlost vozidla před krizovou situací. Ověřte si sami na kalkulačce níže, jaký je rozdíl v brzdné dráze například mezi rychlostí 40 km/h a 70 km/h. Řečeno čísly je to více než trojnásobek, v osudové chvíli mnohdy rozdíl mezi úlevou a usmrcením člověka.

Proč jsem se víc nevěnoval řízení, to ladění rádia stálo lidský život...

STATISTIKA

NECHTĚL JSEM

Komentář BESIP

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, svoji zranitelnost si ale často neuvědomují. Je důležité mít jako motorista vždy na paměti, že z jakékoliv kolize motoristy a chodce vyjde chodec vždy s mnohonásobně horšími následky. Při dopravních nehodách motoristů s chodci zemřelo v loňském roce 80 lidí!

Zejména přechod pro chodce často vnímají chodci jako bezpečný prostor na pozemní komunikaci. Proto jsme přesvědčeni, že případy, kdy řidič chodce na přechodu reálně ohrozí, je potřeba přísněji trestat. Nově tak bude ohrožení chodců na přechodu zařazeno mezi nejtěžší přestupky s udělením 6 trestných bodů, bodová sankce se tak zvyšuje o 1 bod. Sankce za případy, kdy řidič chodce na přechodu omezí, což znamená, že chodcům překáží v bezpečném přejití přechodu, zůstává ohodnocena 4 body.

Sankce za případy, kdy řidič nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce, se snižuje na 2 trestné body, aby došlo k sjednocení a tím zpřehlednění trestné sazby za jednotlivé přestupky. Všechny zmiňované přestupky budou nově trestány jednotnou pokutou 2500 Kč blokově na místě, v případě správního řízení se však pokuta může vyšplhat až na 10 000 korun.

CO NAVRHUJEME

  • u ohrožení chodce 6 bodů (nyní 5)
  • bloková pokuta 2500 na místě (nyní 0 - 2500)
  • ve správním řízení pokuta 4000 - 10 000 (nyní 2500 – 5000)

Brzdná dráha

Km/h

Dokumenty

Přehledná tabulka všech přestupků

Bodové konto

Víte, že si své bodové konto můžete snadno ověřit? Ano. Je to možné přes Portál veřejné správy GOV.cz.
Každý řidič si může pohodlně zjistit stav svého bodového konta a datum poslední změny. Portál také ukáže platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilostí řidiče.

přejít na Portál občana

ČLÁNKY

Měření zraku během října ukázalo, že 28 % řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku

07. 11. 2022

Říjnová akce BESIP a GrandOptical ukázala, jak jsou na tom čeští řidiči se zrakem. Z tisíců měření se ukázalo, že zhruba čtvrtina (27 %) měla správné brýle nebo čočky, 45 % potřebovalo menší změnu a u plných 28 % byla potřeba změna korekce o více než 0,75 dioptrie. U řidičů, kteří přišli na...

více informací

Češi chtějí víc ohleduplnosti na silnicích a lepší cyklistickou infrastrukturu

31. 10. 2022

Víc jak 80 procent Čechů by uvítalo více vzájemné ohleduplnosti mezi cyklisty a motoristy a lepší cyklistickou infrastrukturu. Polovina populace stále vnímá vztah mezi oběma skupinami jako více či méně nepřátelský. Tento trend je patrný zejména u lidí ve věku 18 až 40 let. Naopak u...

více informací

Zahraniční dopravní experti podpořili český návrh řidičáku na zkoušku

21. 10. 2022

Zahraniční dopravní experti podpořili český návrh řidičáku na zkoušku a možnost pro mladé řidiče, řídit od 17 let s doprovodem. Řidičský průkaz na zkoušku pro začínající řidiče, řízení s doprovodem od 17 let, preventivní kampaně cílené především na mladé muže a důraz na rozpoznání...

více informací