Senior řidič a spolujezdec

Vliv věku a jeho negativních důsledků na kondici seniorů v dopravě byl popsán v úvodu této publikace. Podívejme se ale na to, jak se tyto důsledky promítají do řízení vozidla.

Nejvíce řidičů-viníků dopravních nehod je ve věku do 25 let, dále jejich počet klesá na minimum a po šedesátém roku věku opět stoupá. Podíl seniorů na počtu řidičů usmrcených při dopravních nehodách představuje 8-10 % z celkového počtu. To je vzhledem k přibližně stejnému počtu řidičů jako v kategorii „začátečníků", 18-20 let, poměrně vysoké číslo. Nasvědčuje to tomu, že seniorské neduhy mohou mít na dopravní nehodovost stejný negativní vliv jako začátečnická nezkušenost.

V čem se liší senioři jako řidiči?

Senioři - řidiči zaviní více havárií na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjezdu na silnici, kde mají dát přednost. To jsou typické nehody, kde selhalo rychlé prostorové vnímání a rychlá reakce.
Senioři za volantem mnohem důsledněji dodržují dopravní předpisy. Jezdí však často nižší rychlostí, než je dovolená, a blíž ke středu vozovky, což má za následek vznik kolon a kolizních situací při jejich předjíždění. Jen minimálně jezdí v noci a vyhýbají se dopravním špičkám.
Problémem je konzervatismus seniorů. Menší ochota přijímat a akceptovat změny má za následek neznalost nových opatření v dopravních předpisech, navyklý způsob jízdy a strach z moderních vozidel vybavených počítačovou technikou. To se projevuje někdy až zmateným nebo konfliktním jednáním řidiče seniora.

Jak snížit rizika z pokročilého věku?

Věk s sebou prostě zhoršení kondice k řízení vozidel přináší. Zdravotní potíže nepřicházejí skokově, ale plíživě. Jsou postřehnutelné, až když se skutečně stávají překážkou. Mají za následek rychlejší nástup únavy a nervozity. Důležité je tuto skutečnost znát, mít o svém zdravotním stavu přehled a přizpůsobit mu svůj vztah k řízení. Například vhodnou volbou času jízdy, denní dobou, délkou plánované trasy, častějšími přestávkami.

Pravidelné lékařské prohlídky

Zdrojem znalostí o zdravotním stavu je lékařská prohlídka. Naše předpisy stanovují, že pravidelným lékařským prohlídkám se musí podrobit řidič nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku. Po dovršení 68 let pak už musí řidič chodit na pravidelnou lékařskou prohlídku každé dva roky.

Lékař vám může na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu určit termín další lékařské prohlídky, který může být i kratší než předepsaný. Po lékařské prohlídce obdržíte od lékaře doklad o své zdravotní způsobilosti, který musíte vozit s sebou. Policisté ho po vás při silniční kontrole budou požadovat.

Nemoci a léky

Od lékaře víte, jaký je váš dlouhodobý zdravotní stav. Pro řízení je ale důležitý i momentální zdravotní stav a fyzická kondice. Obvyklé nemoci stáří s sebou nesou nutnost pravidelného užívání různých léků. Řada léků však otupuje pozornost nebo prodlužuje reakci řidiče. Při jejich užívání nesmíte řídit vozidlo. Tyto léky bývají na krabičce označeny výstražným trojúhelníkem a varování před řízením vozidla pod jejich vlivem je uvedeno i v příbalovém letáku. Na nevhodnost užívání některých léků a řízení vozidla by vás měli upozornit i při výdeji léků v lékárnách. Každopádně konzultujte tyto vlastnosti s předepisujícím lékařem, který může zvolit třeba i neovlivňující léky. Nejrozšířenějšími prostředky, které snižují pozornost při řízení, jsou například léky a spreje proti alergickým reakcím organizmu a na tišení bolestí. Mnohdy však může být důvodem pro neusednutí za volant i banální nachlazení nebo chřipka. Rozhodnutí o schopnosti řídit vozidlo a odpovědnost zůstává jen na vás. Takové obyčejné kýchnutí vás vyřadí téměř na tři vteřiny z řízení vozidla a ještě potom musíte chvíli koncentrovat rozmazaný zrak. Při rychlosti 60 km/h se stává z vozidla na 50 metrů „neřízená střela".

Zrakové vnímání se mění

Nejčastější a nejdříve postřehnutelná změna organismu vlivem věku je kvalita zraku. Vyšetření očí už jen upřesní, do jaké míry je zrak oslaben. Pokud vám tedy lékař doporučí používat při řízení vozidla dioptrické brýle, uposlechněte ho. Zrak je nejdůležitějším orgánem při získávání informací při pohybu v dopravě. Stárnoucí zrak bývá mnohem náchylnější na oslnění. K tomu dochází obvykle v noci od reflektorů protijedoucího vozidla, od některých druhů pouličních lamp, při jízdě proti slunci nebo od jeho odlesků. Zatímco proti slunečnímu oslnění se lze bránit vhodnými slunečními brýlemi, proti oslnění reflektory v noci žádný prostředek není. Tady lze doporučit pouze jedno: auto v noci neřídit. Každopádně, jste-li na brýlích závislí, mějte v automobilu vždy ještě jedny náhradní, včetně slunečních.

Vlivem věku se zmenšuje úhel periferního vidění, které je důležité pro vnímání pohybu. Může tak snadno dojít k přehlédnutí předjíždějícího řidiče nebo chodce vstupujícího do vozovky. Jak se zmenšuje úhel vnímání periferním viděním, je znázorněno na obrázku.


Tagy: