Metodika dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení

Metodika dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení umožňuje hravou formou prohloubení a rozšíření znalostí i dovedností žáků základních škol, které získali v rámci výuky dopravní výchovy ve škole nebo na dopravním hřišti. Metodika se věnuje zejména praktickým dovednostem žáků 1. – 3. ročníků základních škol, kteří se již v silničním provozu začínají orientovat a pohybovat zcela samostatně, bez doprovodu rodičů, prarodičů či starších sourozenců. Materiál je doplněn barevnými obrazy, které vhodným způsobem obohacují dané téma. Tato metodika koresponduje s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT pro základní vzdělávání.  

 

Metodika_DV_druziny_il.JPG

Brožura + videa „Pohyb organizovaného útvaru chodců“

V brožuře a souvisejících video spotech naleznete informace týkající se bezpečného pohybu s útvarem chodců v silničním provozu. Tento metodický materiál ocení zejména pedagogové základních škol a školských zařízení, kteří se pohybují v reálném silničním provozu s třídními kolektivy, např. při cestách na kulturní či sportovní akce, na výlety atd. V textu brožury naleznete i relevantní legislativní odkazy na vyhlášky, zákony atd.

Brožura ke stažení ZDE

Díl 1: Pohyb organizované útvaru chodců

Díl 2: Přecházení pozemní komunikace s organizovaným útvarem chodců

Díl 3: Cestování tramvají a bezpečnost cestujících

Díl 4: Cestování MHD

Díl 5: Dálková přeprava - výlet

 

Výuková a instruktážní videa k „Metodice pro školní družiny a ostatní školská zařízení“

Metodika ke stažení ZDE.

Díl 1: Procházka po okolí školy

Díl 2: Mapa ideální čtvrtě

Díl 3: Policista v utajení

Díl 4: Orientace v jízdním řádu

Díl 5: Společný výlet