Řidiči, pozor děti

Řidiči za volantem automobilů, nebo i řídítky motocyklů mají za bezpečnost děti větší zodpovědnost, než si obvykle připouštějí. Především by neměli zapomínat na to, že děti a zvláště ty malé, představují v silničním provozu živel vždy poněkud nevypočitatelný.

Řidiči, pozor děti!

Hlavním zdrojem dětských úrazů v silničním provozu jsou motorová vozidla a je zcela jasné, že střetnutí křehkého dětského těla s karoserií automobilu je střetnutí více než nerovné a následky bývají pro dítě tragické. Řidiči by měli mít tato fakta na paměti a měli by se snažit ohrožené děti chránit zvýšenou opatrností, předvídavostí a ohleduplností.

Všude tam, kde na možnou přítomnost dětí upozorňuje příslušná dopravní značka, a zejména tam, kde řidič zaregistruje děti na vozovce nebo v blízkosti vozovky, je na místě maximální opatrnost. Zkušení řidiči znají a respektují zejména následující varovné příznaky:

  • tam, kde se kutálí míč, poběží vzápětí dítě;
  • tam, kde přebíhá vozovku jedno dítě, mohou běžet i další;
  • z autobusu, který zastaví před začátkem vyučování v blízkosti školy, téměř jistě vyběhnou bez rozhlédnutí děti;
  • hraje-li si skupina dětí na chodníku, může některé vběhnout do vozovky;
  • matky vedoucí malé děti a zabrané do zajímavého rozhovoru nedávají obvykle pozor a dítě může využít nestřeženého okamžiku k vběhnutí do vozovky;
  • dítě vstupující do vozovky mezi parkujícími automobily nemá obvykle dostatečný přehled o tom, co se děje na vozovce.


Zkrátka a dobře, řidič musí být vždy připraven na nejhorší. Mnozí z řidičů určitě začnou reptat, že to by znamenalo jezdit většinou krokem a ještě k tomu být schopným jasnovidec. Tak zlé to zase není, ale pamatujte na to, že není nic horšího a smutnějšího, než když se dítě stane obětí dopravní nehody. Řidič, který se na takové nehodě podílel, si to obvykle vyčítá celý zbytek života a stále přemýšlí o tom, jak se dalo nehodě zabránit.