Věk 5 - 10 let

Začátek povinné školní docházky je pro dítě jednou ze zásadních změn v jeho životě. Jednou z nich je i to, že se bude více pohybovat v dopravě samostatně. Nejprve nacvičenou cestou z domova do školy a zpět, poté do různých zájmových kroužků, za sportem, kamarády atd.

Věková kategorie 6 – 10 let – “Výuka k samostatnosti”

Naučte proto své dítě následujícím zásadám správného chování v dopravním prostředí:

 • Nejdříve přemýšlej – najdi bezpečné místo k přecházení.
 • Zastav se – zastav se na okraji chodníku.
 • Používej oči a uši – nejprve se rozhlédni a poslouchej.
 • Čekej, dokud není čas k bezpečnému přechodu vozovky – nechej přejet veškerá vozidla.
 • Znovu se rozhlédni a poslouchej a teprve potom přejdi nejkratší trasou vozovku.
 • Bezpečně přejdi – celou dobu sleduj dopravu a poslouchej.


Tyto zásady s dítětem procvičujte v klidném dopravním prostředí (například v obytných zónách); postupně dítě nechte přecházet samostatně a kontrolujte jeho chování. Najděte bezpečnou cestu pro dítě do školy a ze školy. Tuto trasu s dítětem několikrát projděte a upozorněte jej na případná nebezpečí. Učte své dítě, aby slepě nenásledovalo při přecházení vozovky ostatní děti.

Vysvětlujte další pravidla

Jako chodec se dítě v tomto věku účastní dopravy stále častěji. Vzhledem ke své výšce je ale také jedním z nejohroženějších účastníků. Navíc se stále učí odhadovat rychlost přijíždějících vozidel, učí se orientovat v provozu. Jednotlivá pravidla bezpečné chůze po chodníku, krajnici, při přecházení musíme s dětmi probírat trpělivě a nejlépe při konkrétní cestě.

Dětem vysvětlíme že:

 • se chodí po pravé straně chodníku, nikoliv po obrubníku;
 • se nepřekáží protijdoucím;
 • chodník není určen pro hraní;
 • zábradlí zabraňuje vstupu do vozovky a není to prolézačka;
 • je nutné se řádně rozhlédnout před vstupem do vozovky;
 • při přechází vozovky na přechodu je lépe počkat, až vozidla před přechodem opravdu zastaví;
 • v blízkosti přechodu je jeho použití povinné.


A upozorníme je také na nebezpečí, která hrozí při zbrklém jednání. Vysvětlete také dítěti zásadu vidět a být viděn – oblékejte ho do pestrého oblečení, používejte retroreflexivní prvky na dětském oblečení.

V automobilu

Při používání dětské autosedačky v automobilu od jeho nejútlejšího věku lze předpokládat, že takto staré dítě bere toto bezpečnostní opatření jako samozřejmost. Stále ale platí, že je potřeba používat sedačku i při jízdě na krátkou (tedy jakoukoliv) vzdálenost. Zvolit bychom měli sedačku s pevnými zády. Při jejím použití a připoutání dítěte bezpečnostním pásem vozidla musíme dbát na to, aby pás nešel v blízkosti krku ani přes ramenní kloub a ve spodní části musí obepínat pánev. Nejbezpečnější umístění dětské sedačky je na zadním sedadle za spolujezdcem. Pozor také na nezajištěné předměty pod zadním sklem – ty mohou způsobit vážná zranění (a to nejen přepravovaných dětí).

Na kole

Vysvětlete dítěti zásady bezpečné cyklistiky – nutnost používání ochranných pomůcek (cyklistických přileb), využívání cyklistických tras a stezek. Zároveň dětem vysvětlete, jak je cyklista oproti motorizovaným účastníkům provozu na pozemních komunikacích mnohem více zranitelný. Současně se blíží doba, kdy dítě bude moci samo jezdit na kole v provozu. A stejně jako je připravováno na svou první cestu do školy, měli bychom je připravit na první samostatnou jízdu na kole po silnici. Příprava na samostatnou jízdu musí probíhat pod dohledem osoby starší patnácti let. Nejvhodnější je pak příprava pod dohledem kvalifikovaných lektorů na dětském dopravním hřišti.

Dítě byste měli naučit:

 • pravidlům silničního provozu;
 • řešení dopravních situací;
 • kontrolovat správnou výbavu jízdního kola.


Přesvědčte je také o tom, že skateboard a kolečkové brusle patří na hřiště, nikoli na chodník nebo silnici.


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce