Věk 10 a více let

V tomto věku se dítě stává více samostatným a začíná prosazovat své názory. Dochází k rychlému rozvoji jeho samostatnosti téměř ve všech oblastech, pohyb v dopravě nevyjímaje. Děti mohou například jezdit samy na kole bez doprovodu, mají více volného času, který tráví i s kamarády. Pohybují se tedy běžně v dopravě a převážnou míru své bezpečnosti si zajišťují samy. Měly by si být dostatečně vědomy rizik, umět se správně rozhodnout, nenechat se strhnout k nezodpovědnému a riskantnímu jednání. Mnohdy právě předvádění se, napodobování počítačových her a zbrklost vedou k tragickým nehodám.

Věk 10 – a více – “Nechte děti přemýšlet”

Tato věková kategorie totiž rovněž patří k nejzranitelnějším v silničním provozu. Proto se snažte zásady správného chování vykládat bez mentorování. Používejte kladných vzorů blízkých mladé generaci – sportovců, závodníků. Podporujte soutěživost dítěte, ale ne tu, která se projevuje v silničním provozu – to se týká zejména cyklistiky.

Využívejte zájmu dětí o výpočetní techniku – najděte si třeba počítačové hry, které lze využít pro osvojení správného chování v dopravním prostředí apod.

V automobilu

Rychlý růst postavy dítěte vyústí do používání samostatného sedáku místo kompaktní dětské autosedačky.  Díky němu je zvýšen posez dítěte do polohy, ve které bude bezpečnostní pás správně obepínat celé tělo. Po dvanáctém roce věku dítěte, jakmile jeho postava doroste výšky 150 cm a tělesná hmotnost dosáhne 36 kg, není již autosedačka povinná. Dítě může sedět na sedadle vozidla, ale vždy musí být připoutané (stejně jako ostatní ve vozidle).

Na chodníku

Nebezpečným fenoménem je chůze s nasazenými sluchátky od přehrávače. Tím je výrazně sníženo vnímání okolí. Sluch je totiž pro správné reagování v provozu velmi důležitý. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že i jezdec na kolečkových bruslích je vlastně chodec. Pro jeho pohyb po komunikaci platí dodržování pravidel silničního provozu, stejně jako pro ostatní. Vybavení ochrannými prostředky by pak mělo být samozřejmostí.

Na kole

Od deseti let mohou děti jezdit samostatně v silničním provozu. Toto právo s sebou nese především schopnost přijmout odpovědnost spočívající v zajištění vlastního bezpečného pohybu v dopravě.

Při samostatné jízdě by dítě v tomto věku mělo splňovat:

  • mít potřebnou znalost dopravních předpisů;
  • bezpečně ovládat jízdní kolo;
  • mít jízdní kolo ve správném technickém stavu;
  • vždy používat ochrannou cyklistickou přilbu;
  • být dostatečně viditelný.


Pozornost je třeba věnovat správnému vybavení jízdního kola. Pokud není cyklista za snížené viditelnosti dostatečně vidět, nebo nemá-li dostatečně funkční brzdy, odpovídá tomu i pravděpodobnost vzniku dopravní nehody a jejích následků. Také jízda se sluchátky v uších je zcela nepřípustná. Pokud jedou cyklisté ve skupině, měli by jet za sebou co nejblíže k pravému okraji vozovky s dodržením bezpečné vzdálenosti mezi sebou.

Upozorňujte na důsledky dopravních nehod na další život dítěte – usmrcení, těžké újmy na zdraví, právní důsledky nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích jako porušení zákona. Diskutujte s dítětem o nebezpečí v silničním provozu a buďte připraveni argumentovat a vysvětlovat.

I zde platí – jděte svému dítěti příkladem – ať již jako řidič, nebo jako chodec.

 


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce