Věk 0 - 4 roky

Děti této věkové kategorie nemohou chápat nebezpečí v silničním provozu. Proto je nikdy nepouštějte samotné na silnici, a to ani v doprovodu staršího dítěte.

Věková kategorie 0 – 4 roky - “Chraňte své dítě”

V tomto nejútlejším věku budou děti účastníky provozu nejčastěji při přepravě z jednoho místa na druhé a pravděpodobně nejvíce v automobilu. Pokud převážíte dítě v automobilu, vždy používejte odpovídající a schválený dětský zádržný systém. Pořizujte vždy jen kvalitní dětskou sedačku schváleného typu s homologací, která zajišťuje správnou polohu a uchycení dítěte. Sedačku kupujte vždy s dítětem. Je důležité, aby sedačka byla správné velikosti a dítě se v ní také dobře cítilo. Pro správné ukotvení dětské sedačky byl výrobci vozidel vyvinut systém ISOFIX, při výběru automobilu se tak ptejte, zda tento systém vůz používá. Při instalaci sedačky pak vždy dodržujte návod jak výrobce vozu, tak také dětské autosedačky.

Dítě v zádržném systému nikdy nepřevážejte na sedadle vybaveném airbagem, případně je nutné airbag deaktivovat. Informace a vypínač deaktivace airbagu najdete nejen v návodu k obsluze vozidla, ale také přímo v interiéru vozu, kde bývá umístěna nálepka s krátkým návodem, například na přístrojové desce z boku u spolujezdce apod. Při vlastní jízdě pak samozřejmě také přizpůsobte styl a rychlost jízdy tomu, že převážíte dítě.

Nedopusťte, aby dítě sedělo dospělé osobě na klíně – při případné dopravní nehodě jsou následky dětských úrazů velmi kruté! Pokud je připoutaná dospělá osoba a dítě nepřipoutáno, věřte, že jej nikdy neudržíte. V případě nárazu jsou síly a přetížení obrovské! Také při připoutání dospělé osoby a dítěte jedním pásem jsou v případě nehody následky vždy fatální.

Nejčastěji s kočárkem

Dítě v tomto věku budete pravděpodobně přepravovat v dětském kočárku. K základům bezpečné chůze  s kočárkem platí:

  • zajistěte viditelnost kočárku; tmavé barvy na šedém pozadí budov zaniknou; zvolte světlé a jasné odstíny například žlutých a červených barev, zvýrazněte vše reflexními doplňky;
  • zajistěte správné místo pro přecházení vozovky s kočárkem; zvolte přehledný úsek, zhodnoťte výšku i stav obrubníku a vozovky v celé její šířce, abyste mohli co nejrychleji přejít;
  • zhodnoťte hustotu provozu a rychlost projíždějících vozidel; mnohdy bude nutné upravit i trasu chůze s kočárkem proti té zažité a raději využít bezpečnější nadchod nebo podchod, případně řízenou křižovatku;
  • dítě v kočárku vždy zabezpečte proti vypadnutí.


Pokud již dítě dospělo do věku, kdy začne chodit, tak jej při chůzi po chodníku veďte vždy na straně vzdálenější od silnice, pokud přecházíte vozovku, vždy přecházejte na bezpečném místě, rozhlédněte se a snažte se dítěti vysvětlit, proč to děláte.

A pokud dítě již vyspělo tak, že začne jezdit na různých jezdítkách a tříkolkách, je nutné zvážit vhodnost místa, kde se pohybuje a vždy zajistit dohled dospělé osoby.

V případě, že dítě povezete na jízdním kole, pak pamatujte na to, aby bylo vždy v sedačce chránící jeho nohy i záda s možností připoutání. Samozřejmostí je také zajištění ochrany hlavy dítěte (i dospělého) cyklistickou přilbou a zajištění viditelnosti pestrými barvami a reflexními doplňky, stejně jako správný výběr místa pohybu.


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce