Výukové spoty pro MŠ

BESIP ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu připravil metodiky pro výuku dopravní výchovy v MŠ. Tuto metodickou řadu doplňují videospoty věnované bezpečnému pohybu předškolních dětí v silničním provozu a pohybu organizovaného útvaru chodců v silničním provozu.

 


Nejbližší akce

28. 5 - 29. 5. 2022

Praha 7 Kostelní 1300/44

ABC FESTIVAL PRAHA