Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy


Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, včetně plánu praktických týdenních aktivit zaměřených na bezpečný pohyb dítěte předškolního věku ve venkovním prostředí, je uceleným materiálem, který BESIP připravil pro pedagogy mateřských škol. Týdenní aktivity svým zaměřením plně pokrývají kompletní souhrn znalostí a dovedností, které by předškolák měl rutinně ovládat tak, aby se byl schopen v silničním provozu bezpečně orientovat. Materiál je doplněn také barevnými obrazy, které se váží na probíraná témata a doplňují praktickou výuky v MŠ. Tato metodika koresponduje s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT pro předškolní vzdělávání.
 


Metodika_MS_il.JPG
 

Brožura „Pohyb organizované skupiny chodců“

V brožuře a souvisejících video spotech naleznete informace týkající se bezpečného pohybu s útvarem chodců v silničním provozu. Tento metodický materiál ocení zejména pedagogové základních škol a školských zařízení, kteří se pohybují v reálném silničním provozu s třídními kolektivy, např. při cestách na kulturní či sportovní akce, na výlety atd. V textu brožury naleznete i relevantní legislativní odkazy na vyhlášky, zákony atd.

Brožura ke stažení ZDE

 
MS_DV_tydenni-plany_il.JPG


MS_DV_priloha_il.JPG