Semináře „Dopravní výchova pro střední školy“

Ministerstvo dopravy – BESIP ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno vypisují termíny pro plánované semináře pro pedagogy středních odborných škol, víceletých gymnázií, středních odborných učilišť a všechny pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají středoškolské studenty. Na semináři bude představen nový výukový materiál „Dopravní výchova pro střední školy“ – metodická část a pracovní listy, které jsou koncipovány jako praktická pomůcka pro osvojení všech zásadních kompetencí a dovedností důležitých pro praktický život. Seminář provede jeho účastníky základními vzdělávacími okruhy výukového materiálu, důraz bude kladen zejména na roli chodce, cyklisty, téma elektro mobility, poskytnutí první pomoci v silničním provozu atd.
Termíny, místa a další podrobnosti naleznete v přiloženém odkazu. 

https://www.detivdoprave.cz/seminare-2022/


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody