Dopravní soutěž mladých cyklistů ON-LINE

Vyhlašovatelem této modifikované (online) verze soutěže je Ministerstvo dopravy ČR – Samostatné oddělení BESIP.

Realizátorem soutěže je Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP (KK BESIP) ve spolupráci s ostatními odbornými subjekty na úrovni krajů, měst, obcí, například zástupců Policie ČR, složek IZS (Český červený kříž a další) a lektorů dopravní výchovy z dětských dopravních hřišť (DDH).

Vyhodnocení Dopravní soutěže mladých cyklistů online 2021
V souladu s propozicemi Dopravní soutěže mladých cyklistů online 2021 Ministerstvo dopravy – Samostatné oddělení BESIP, ve spolupráci s oddělením BESIP Centra služeb pro silniční dopravu, vyhodnotilo všechny doručené soutěžní práce v I. i II. kategorii. Děkujeme všem zúčastněným družstvům za skvělé nápady, kreativitu i týmovou práci. Níže zveřejňujeme umístění nejlepších družstev v obou kategoriích na 1. – 3. místě.
 
Výsledky DSMC online 2021 - I. kategorie:

  1. místo – ZŠ a MŠ Žinkovy (A. Keslová, S. Skalová, D. Tříska, L. Přerost), Plzeňský kraj
  2. místo – ZŠ Polabiny 3 (J. A. Havrdová, M. Gerhartová, L. Kúth, F. Hanzal), Pardubický kraj
  3. místo – ZŠ a MŠ Kladno (M. Vnoučková, K. Sedláčková, A. Říha, O. Radikovský), Středočeský kraj
 
Výsledky DSMC online 2021 – II. kategorie:
  1. místo – ZŠ Chrast (M. Nováková, V. Andrýsová, J. Dušek, T. Tichý), Pardubický kraj
  2. místo – ZŠ a MŠ Žinkovy (A. Valentová, K. Skalová, J. Bohm, Z. Beníšek), Plzeňský kraj
  3. místo – ZŠ a MŠ Osová Bítýška (A. Filoušová, L. Kolbábková, M. Drlíček, P. Kaláb), kraj Vysočina

 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci není, bohužel, možné uskutečnit vyhlášení výsledků a předání ocenění všem úspěšných družstvům prezenční formou na Ministerstvu dopravy tak, jak jsme to měli původně v plánu. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, vč. předání diplomů a cen tedy přesouváme na jarní měsíce roku 2022, kdy už snad bude situace příznivější. Rádi se se všemi úspěšnými týmy potkáme, máme připravený doprovodný program, vč. promítání všech nejúspěšnějších videí.
 
Všem úspěšným družstvům i jejich pedagogickým garantům srdečně gratulujeme a těšíme se na jaře 2022 na viděnou!

I. Organizační a technické podmínky

1. Soutěž je vyhlášena pro 4-členné smíšené družstvo (2 dívky, 2 chlapci) žákyň/žáků, pod vedením pedagogického pracovníka školy či školského zařízení:

a) Základních škol, vč. školních družin a školních klubů působících v těchto školách
b) Základních škol praktických a speciálních (integrujících žáky se SVP); tato kategorie bude hodnocena samostatně
c) Školských zařízení – např. DDM, SVČ, skautské oddíly a další zájmové a volnočasové organizace

2. Kategorie soutěžících dle věku (soutěžící dovrší daný věkový limit v letošním kalendářním roce):

a) I. kategorie = 10-12 let
b) II. kategorie = 12-16 let

3. Forma soutěže a její výstupy; doporučený rozsah výstupů:
Audiovizuální záznam, vč. možného doplnění počítačovou animací, foto reportáží, prezentací s textovým a grafickým záznamem zpracovaným na zadané téma příslušné věkové kategorie
Výstupy zpracované za použití digitálních technologií (DT) budou zpracovány v rozsahu cca 3-6 minut (AVD záznam); cca 10-15 slidů (prezentace)

4. Postupový klíč (pro obě věkové kategorie):

a) Základní kolo – ZŠ nebo školské zařízení; ZŠ nebo školské zařízení nominuje jedno vítězné družstvo (v každé kategorii) do okresního (oblastního) kola
b) Okresní (oblastní kolo) – vítězná družstva (v každé kategorii jedno družstvo) postupuje do kola krajského
c) Krajské kolo (14 krajů, vč. hl. m. Prahy) – vítězná družstva (v každé kategorii jedno družstvo) postupují do celostátního finále
d) Celostátní finále; vyhlášení vítězných družstev soutěže; v obou věkových kategoriích budou vyhlášena tři nejlepší družstva (1., 2., 3. místo); ZŠ speciální a praktické budou vyhlášeny samostatně (v obou věkových kategoriích); předání cen a diplomů vítězům celostátního finále na Ministerstvu dopravy ČR.

II. Tematické (obsahové) zaměření on-line soutěže DSMC pro rok 2021

I. kategorie:

„Moje každodenní cesta do/ze školy – někdy pohodová, někdy plná zážitků …“

Dílčí doporučené náměty na rozpracování tématu:

1. Zmapování trasy domov – škola - domov; popis a zdůvodnění volby mojí trasy, proč právě tudy? Zvolil/la jsem trasu nejkratší/nejbezpečnější/nejhezčí/jinou variantu? Proč?
2. Do školy chodím pěšky/jedu na kole/koloběžce/vozí mě rodiče; jaké dopravní prostředky veřejné dopravy využívám při cestě do školy a proč?
3. Jaká místa na své cestě dobře znám, cítím se na nich bezpečně, umím se na nich správně orientovat/na některých místech se necítím příliš bezpečně – proč?
4. Co mi pomáhá bezpečně cestu do školy zvládnout- dopravní značení, hlídka policistů u přechodu, doprovod staršího sourozence, člena rodiny nebo něco jiného? Jaké prvky, z hlediska dopravní bezpečnosti, na své cestě do školy postrádám?
5. Můj neopakovatelný zážitek z cesty do/ze školy (kladný nebo i záporný) z hlediska dopravní bezpečnosti
6. Memento: poučení z mé cesty do školy; co bych poradil/la a doporučil/la svým vrstevníkům nebo mladším spolužákům, aby cestu do školy zvládli bezpečně a s radostí

II. kategorie:

„Kolo je můj přítel. Jezdím dobře a ráda/rád. Ale musím být vždy ve střehu!“

Dílčí doporučené náměty na rozpracování tématu:

1. Problematika cyklistů – jízda na kole ve městě, v obci a okolí (jednotlivec nebo skupina); možná simulace cyklistického výletu do přírody
2. Než vyjedu – kontrola technického stavu jízdního kola – na co nezapomenout před jízdou; jak kvalitní jízdní kola používají lidé z mého okolí (moji rodiče, prarodiče, sourozenci, vrstevníci…); reálné zkušenosti, příklady (pozitivní, negativní)
3. Vhodné/nevhodné oblečení, ochranné doplňky – kvalitní cyklistická přilba; zákonná povinnost ji používat; moje zkušenosti z praxe – příklady; využití reflexních prvků – kam, jak a proč je umístit; jejich význam za snížené viditelnosti; zákonný rámec jejich používání; vlastní reálné zkušenosti (i příklady dalších účastníků silničního provozu)
4. Možné příklady dobrého (užitečného) a špatného dopravního značení pro cyklisty v reálném silničním provozu (svislé i vodorovné); jízda na cyklostezce – její výhody, rizika; vztah k ostatním uživatelům cyklostezky
5. Jedeme na výlet a je nás víc - jízda na jízdním kole ve skupině, ukázka jízdy podle pravidel silničního provozu; vztah cyklista – řidič motorového vozidla (úskalí pohybu cyklistů v silničním provozu)
6. Memento: poučení/rady mým vrstevníkům cyklistům – jak se chovat v roli cyklisty v reálném silničním provozu, abych vždy dojel bezpečně do cíle; možné doporučení na základě konkrétního osobního zážitku z jízdy v ostrém silničním provozu (pozitivního nebo negativního).

Více informací, kontakty a souhlas se zpracováním osobních údajů v přílohách.