Dopravní soutěž mladých cyklistů - 2020Dopravní soutěž mladých cyklistů (dále jen soutěž) vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Auto­klub České republiky a další orgány a organizace.

Soutěž se vyhlašuje každoročně. Je určena především žákům zá­kladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gym­názií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým
1. kategorie – věk 10 – 12 let
2. kategorie – věk 12 – 16let
Požadovaný ročník narození soutěžícího v konkrétní věkové kategorii je stanoven prostým odečtem ročníku narození od číslovky aktuálního kalendářního roku.
V případě nedodržení uvedených kritérií bude družstvu umožněno startovat v postupovém kole mimo soutěž, bez možnosti umístění v závěrečném pořadí dle získaného počtu trestných bodů a bez možnosti postupu do dalšího kola.
Cílem soutěže je:

  • podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a motorismus), ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci, vytvářet podmínky, přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a ke snižování příčin a následků dopravních nehod dětí
  • vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a ochotě dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Ministerstvo dopravy – BESIP ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu připravilo pro rok 2020 aktualizované znění propozic „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, které zveřejňujeme. Propozice zahrnují některé změny a úpravy, které, jak pevně doufáme, přispějí ke zatraktivnění této 40 let trvající soutěže a také k její dostupnosti většímu množství škol či školských zařízení ve všech krajích České republiky. Všechny nové úpravy jsou podrobně popsány a vysvětleny v propozicích. Pro usnadnění práce pedagogů i žáků v rámci přípravy na tuto soutěž zveřejňujeme např. vzorové testy pro mladší i starší soutěžní kategorii, a to včetně metodické podpory (průvodce) a klíče správných odpovědí pro disciplínu „Pravidla provozu na pozemních komunikacích – test“. Zveřejňujeme také vzorové mapy (včetně vyznačených správných průjezdů) pro novou disciplínu „Labyrint“, která nahrazuje původní disciplínu „Práce s mapou“. Novinkou pro letošní ročník je i fakt, že na evropské kolo této soutěže pojedou dvě družstva, která se nejlépe umístí v celostátním finále DSMC v Hradci Králové (16. – 18. 6. 2020).

Přejeme všem účastníkům DSMC 2020 hodně zdaru a krásných zážitků !!!
 

Propozice a pokyny k organizaci pro ročník 2020 najdete ZDE - Propozice 2020

Termíny konání jednotlivých kol najdete ZDE - Termíny 2020

GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR - Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Průvodce testy

Další podklady a materiály v přílohách níže.


Nejbližší akce

13. 9 - 13. 9. 2022

Brno

Dopravní konference s BESIPem a FZŠ (Jihomoravský kraj)