Dopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistů (dále jen soutěž) vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Auto­klub České republiky a další orgány a organizace.

Soutěž se vyhlašuje každoročně. Je určena především žákům zá­kladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gym­názií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým
1. kategorie – věk 10 – 12 let
2. kategorie – věk 12 – 16let
Požadovaný ročník narození soutěžícího v konkrétní věkové kategorii je stanoven prostým odečtem ročníku narození od číslovky aktuálního kalendářního roku.
V případě nedodržení uvedených kritérií bude družstvu umožněno startovat v postupovém kole mimo soutěž, bez možnosti umístění v závěrečném pořadí dle získaného počtu trestných bodů a bez možnosti postupu do dalšího kola.
Cílem soutěže je:

  • podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci. Vytvářet podmínky, přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a ke snižování příčin a následků dopravních nehod dětí

  • vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a ochotě dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

 


Rámcové propozice DSMC - ZDE - Propozice

GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR - Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany