Dopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistů (dále jen soutěž) vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Auto­klub České republiky a další orgány a organizace.

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022 zná své vítěze

Ve středu 8. června se v Moravskoslezském kraji uskutečnilo poslední krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2022, čímž se letošní ročník této soutěže uzavřel. Po dvouleté odmlce, způsobené covidovou epidemií, soutěž proběhla opět prezenční formou. Ve všech 14 krajích soutěžila 4-členná smíšená družstva ve dvou věkových kategoriích (mladší 10 – 12 let, starší 12 – 16 let) celkem v pěti disciplínách: testy z pravidel silničního provozu, labyrint, jízda po dopravním hřišti, jízda zručnosti a základy poskytování první pomoci. 

Do evropského finále, které letos proběhne v září v chorvatském Zadaru, postupují první dvě družstva z mladší kategorie, která budou Českou republiku reprezentovat pod hlavičkou Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK) a Autoklubu ČR (AČR). 

BESIP děkuje všem zúčastněným družstvům i jejich pedagogům za účast v letošní soutěži a postupujícím týmům přeje hodně zdaru v evropském finále!

Výsledková tabulka - ZDE.


Soutěž se vyhlašuje každoročně. Je určena především žákům zá­kladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gym­názií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým
1. kategorie – věk 10 – 12 let
2. kategorie – věk 12 – 16let
Požadovaný ročník narození soutěžícího v konkrétní věkové kategorii je stanoven prostým odečtem ročníku narození od číslovky aktuálního kalendářního roku.
V případě nedodržení uvedených kritérií bude družstvu umožněno startovat v postupovém kole mimo soutěž, bez možnosti umístění v závěrečném pořadí dle získaného počtu trestných bodů a bez možnosti postupu do dalšího kola.
Cílem soutěže je:

  • podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci. Vytvářet podmínky, přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních komunikacích a ke snižování příčin a následků dopravních nehod dětí

  • vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a ochotě dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

1ebb444a-1d2f-4ecd-b02a-35106b96f172.jpg 2f0baede-ff7e-46a0-80b2-ff6a94adf35e-(2).jpg
5c4f36e5-2795-461e-ae11-b3b714cec5c5.jpg 8e2ac0cf-fca1-4173-b621-36ada2c3f075.jpg
8f1119c1-ab90-45a9-97bc-1acb5188f478.jpg 21b73d43-6e31-45e2-b40a-c88252c1a3e8.jpg
43cc8e0a-d815-4b6a-92a4-7328c2e0902e.jpg 43d468b4-ff1f-4589-bdfd-71e11269ee81.jpg
54b8ec1a-183b-4cfc-a2b3-5560a8c6c5af.jpg 71b8eb9d-20f7-4efe-b5b2-6c8df901a0ab.jpg
958a2b5d-c3df-4636-b944-bbee5847bf28.jpg 5002d4a9-6fcf-4271-a15d-64c5675ce999.jpg
5237c93b-f610-45ab-b80b-b96c6667435c.jpg 12332c91-7037-4512-a873-8eb685bd18bd.jpg
64993c85-0d0b-4584-b4e5-558588cd613a.jpg 822539ab-c050-4cf1-8885-eab61540b6de.jpg
a1c228e4-f141-4a3a-9ba7-db92304d5468.jpg a57c2c9f-be5b-4314-a547-0fd1e50afb03.jpg
aa7fbcd7-db1d-4282-b091-738a7bf94bba.jpg b4bee154-96d6-4c4f-a73d-998e9ecb7781.jpg
b6a66b6c-65e9-429d-a993-dd29ebab1569.jpg c8053720-de6f-4f23-814d-4abffea9a021.jpg
cbe408b7-afc7-4da3-aa9b-fd1ef9049bec.jpg d48c8341-f0c4-45fd-815a-679a557da8e0.jpg
e01daa24-9713-454c-a25a-17dbe2e06176.jpg f2c55923-5c15-424f-a443-a8724dff3346.jpg
f9bed195-d3fc-48a7-9b89-6829c4d80a31.jpg f30fe6ed-0039-4dbe-be46-145de510ad0d.jpg
f32c6ad1-a61f-4b3b-a77a-11efa9639fee.jpg f63e29f4-aa34-4659-b187-f694d8b412a5.jpg

Rámcové propozice DSMC - ZDE - Propozice

GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR - Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Nový bodový systém

Akce a kampaně

Nový bodový systém Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany