Komiks Lucky

Evropská asociace motocyklových výrobců ACEM (ČR v ní zastupuje Sdružení automobilového průmyslu) připravila program zaměřený na zvýšení bezpečnosti řidičů motocyklů a skútrů. Jednou ze součástí tohoto programu je komiks, který byl představen 13. října 2008 v rámci Evropského dne bezpečnosti silničního provozu, jenž v Paříži zorganizovala Evropská komise.

Komiks pomůže bezpečnosti motocyklistů v Evropě

Cílem kampaně je zvýšit povědomí jezdců na jednostopých vozidlech o možných rizicích, která na ně číhají na silnicích. Kampaň byla připravena ve spolupráci s instruktory jízdy na motocyklu. Má 13 epizod, které budou vydávány v měsíčních cyklech. Každé vydání se zaměří na určitý rizikový prvek a poskytne jezdcům rady a doporučení, jak se s příslušnými situacemi nejlépe vypořádat.

ACEM vybrala komiks jako médium, které má z hlediska uživatele přátelský formát a poskytuje přitom řidičům jednostopých motorových vozidel cenné informace. První díl se zabývá křižovatkami. Obsahem následujících epizod jsou nebezpečné a špatně opravené povrchy silnic, naftové a olejové skvrny, špatné dopravní značení, rizika noční jízdy, jízda v zimě, náledí, špatně navržené nástupní ostrůvky, kovová svodidla, vodorovné značení a špatně navržené zatáčky.

ACEM (stejně jako Sdružení automobilového průmyslu) je signatářem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Cílem Charty je do roku 2010 snížit o 50% počet osob usmrcených při dopravních nehodách.

Komiks je možné stáhnout z www.acem.eu

Ministerstvo dopravy – BESIP je partnerem této kampaně.

 1. Jak se vyhnout problémům na křižovatce
 2. Nebezpečí u silnice
 3. Povrch vozovky
 4. Nafta a rozlité kapaliny na silnici
 5. Poškozené a opravené povrchy vozovek
 6. Opatření ke zklidnění dopravy
 7. Nebezpečí, která na tebe číhají v noci
 8. Různé předměty na vozovce
 9. Ostrůvky
 10. Zatáčky
 11. Zatáčky s klesajícím rámusem
 12. Kovové kryty a natřené povrchy
 13. Jízda v zimě a na ledu