Euro NCAP

S nástupem organizace Euro NCAP - European New Cars Assessment Programme došlo k výraznému zvýšení informovanosti veřejnosti o testování vozidel při současném zveřejnění výsledků těchto testů. Při testování jsou použity metody, které se maximálně přibližují skutečným nárazům a umožňují tak lepší posouzení bezpečnosti jednotlivých automobilů. Zkoušky, které používá Euro NCAP byly vyvinuty tak, aby zahrnovaly co možná nejvíce typů kolizí, které vedou k vážným až smrtelným zraněním. Do testu jsou pak vybírány nejprodávanější modely. Výrobce do této volby nemůže zasahovat. Euro NCAP neví, jestli například model s jiným motorem nemůže podat zcela jiné výsledky, než testovaná verze. Je na výrobci, aby zajistil u ostatních verzí alespoň tak dobré výsledky jako u testovaného modelu.

EuroNCAP zvyšuje povědomí o bezpečnosti vozidel

Jaké testy Euro NCAP provádí?

Jsou zde čtyři kategorie testů, které simulují: čelní náraz, boční náraz, boční náraz na strom a střet s chodcem.

Čelní náraz

Automobil naráží rychlostí 64 km/h do deformovatelné bariéry se 40 % přesazením. Bariéra má šířku 1 000 mm a deformace může dosáhnout až 540 mm. Proti zákonným předpisům pro čelní náraz je rychlost o 8 km/h vyšší.

Boční náraz

Vozík s deformačním čelem naráží do boku stojícího auta na straně řidiče v rychlosti 50 km/h.

Boční náraz na sloup

Údaje o zraněních při nehodách jsou v každé zemi odlišné. Nicméně z celkového hlediska zranění způsobená nárazem z boku tvoří jednu čtvrtinu vážných zranění. Velký počet takových úrazů je způsoben nárazem jednoho vozidla do boku vozidla druhého. Ale například v Německu dochází k více než polovině těchto zranění při nárazu vozidla bokem do pevné překážky jako je sloup nebo strom!

Za účelem snížení těchto těžkých či smrtelných úrazů dodávají někteří výrobci boční airbagy, chránící hlavu cestujících při bočním nárazu, jako součást standardní výbavy. EuroNCAP se snaží společně s některými výrobci ukázat, jak dobře mohou tato zařízení chránit proti zranění krku a hlavy. EuroNCAP zavedl test určující míru poskytnuté ochrany při nárazu v rychlosti 29 km/h do pevného sloupu, který je poměrně úzký a obvykle pronikne hluboko do boku vozidla. V případech, kdy vozidlo není opatřeno bočním airbagem, může hlava řidiče narazit silně do sloupu natolik, že dojde ke smrtelnému zranění.

Střet auta s chodcem

Zkouška simuluje střet auta s chodcem při rychlosti 40 km/h. Sledují se místa nárazu jednotlivých částí těla dospělého člověka a dítěte.

Bližší informace najdete na www.euroncap.com.


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody