Historie bezpečnosti vozidel

Vývoj požadavků na bezpečnost vozidel v Evropě

Předpisy EHK/OSN + GTR

 • 1958 Ženevská dohoda (počáteční důraz hlavně na osvětlení…)
 • 1961 Československo přistupuje k této dohodě
 • 1969 - …. Nástup pasivní bezpečnosti (zámky a závěsy dveří, náraz na pevnou bariéru, kotevní místa a bezpečnostní pásy, pevnost sedadel, vnitřní výčnělky opěrky hlavy, náraz zezadu, zařízení proti podjetí, boční náraz, náhradní airbagy…)
 • 1998 Vídeňská dohoda - předpisy GTR (včetně USA)

Směrnice EHS / ES

 • 1957 Římská smlouva (vznik Evropského společenství - ES, včetně Evropského Hospodářského Společenství - EHS)
 • 1970 začíná vydávání směrnic týkajících se požadavků na konstrukci vozidel
 • 1992 Maastrichtská smlouva - V rámci smlouvy o Evropské Unii se EHS mění na ES (nejen hospodářské poslání)
 • 2004 Česká republika vstupuje do EU; členský stát může vydávat certifikáty EHS/ES (v ČR je to MD)

Spotřebitelské organizace

1997 Založení EuroNCAP

 • Katalánsko, Francie, Německo, Nizozemí, Švédsko a Velká Británie
 • založeno na metodikách zkoušek EEVC (Evropský výbor pro zlepšení bezpečnosti vozidel)
 • EuroNCAP vybudoval za svou dobu existence výrazné povědomí veřejnosti o pasivní bezpečnosti
 • legislativa klade vždy požadavky tak, aby byla splněna nejnutnější kriteria pro bezpečnost vozidel, podmínky zkoušek EuroNCAP jsou nad legislativní úrovní a lépe tak charakterizují současný trh (metodiky EuroNCAP snáze reagují na stav techniky)
 • ohodnocení systémem hvězdiček – jednoduchá orientace zákazníků
 • rozšíření zkoušek o další typy (bezpečnost chodců, dětí), dominantní zůstává zkouška čelním nárazem na barieru

Vývoj čelního nárazu – jedná se pouze o ilustrativní příklady

1969 EHK 12

Ochrana řidiče proti mechanismu řízení v případě nárazu

 • bez figurín
 • rychlost: 48,3 km/h
 • bariéra: pevná, rovná, náraz celou plochou vozidla
 • kriteria: posun sloupku řízení proti řidiči

DŮSLEDKY:

 • konstrukce cíleně deformovatelného sloupku řízení
 • pravděpodobnost vážného smrti řidiče nižší o cca 12 %

1970 EHK 14,17

Bezpečnostní pásy a jejich kotevní místa

DŮSLEDKY:

 • instalace bezpečnostních pásů připevněných k odzkoušeným kotevním úchytům
 • pravděpodobnost vážného poranění/smrti řidiče, je-li řádně připoután tříbodovým bezpečnostním pásem, je nižší o dalších cca 42 %

1975 EHK 33

Chování nosné konstrukce vozidla při čelním nárazu

 • bez figurín
 • rychlost: 48,3 km/h
 • bariéra: pevná, rovná, náraz celou plochou vozidla
 • kriteria: prostor pro přežití na sedadlech vpředu

DŮSLEDKY:

 • zesílená konstrukce karoserie

1995 EHK 94

Ochrana cestujících při čelním nárazu

 • figuríny vpředu: H III – 50 % muž
 • rychlost: 50 km/h
 • bariéra: pevná pod úhlem 30°, rovná, náraz celou plochou vozidla, první kontakt na straně řidiče
 • kriteria: biomechanická kriteria hlavy, hrudníku, stehenní kosti; únik paliva; umožnění evakuace

DŮSLEDKY:

 • další zesílení konstrukce karoserie, pásy s předpínači a omezovači síly, čelní airbagy
 • pravděpodobnost smrti řidiče na sedadle s airbagem se snižuje o cca 25 %

1997 metodika EuroNCAP

 • figuríny H III vpředu a dětské vzadu
 • rychlost: 64 km/h
 • bariéra: deformovatelná s 40 % přesahem na straně řidiče (respektuje výsledky výzkumů)
 • kriteria: biomechanická kriteria; deformace prostoru pro posádku, síla otevření dveří a ostatní opatření (upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás a další)
 • hodnocení systémem hvězdiček

DŮSLEDKY:

 • snaha výrobců o co nejvyšší počet získaných hvězdiček, ovlivnění myšlení zákazníků - bezpečnost se stává významným hlediskem při koupi vozu

1998 EHK 94

Ochrana cestujících při čelním nárazu - změna zkušební metodiky – přiblížení EuroNCAP

 • rychlost: 56 km/h
 • bariéra: deformovatelná s 40 % přesahem na straně řidiče
 • kriteria: přibyla některá biomechanická kriteria