První pomoc při dopravní nehodě

Stáhněte si leták s jednoduchým návodem pro postup při dopravní nehodě a pro poskytnutí první pomoci. Stahujte zde.

Postup při zvládání dopravní nehody

 

 

Zajištění místa nehody

 • Zastavit nejméně 50 m za místem nehody, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj, umístit trojúhelník před místem nehody, vypnout zapalování, zajistit vozidlo proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost.

Volání zdravotnické záchranné služby

 • Volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody, co nejpřesněji určit místo nehody, uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu, sdělit své jméno a číslo telefonu. Pokud máte v telefonu nainstalovanou aplikaci Záchranka, použíte ji. Odešle Vaši aktuální polohu a spojí s operátorem 155.

Život zachraňující úkony

 • Zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo, zakrytí pronikajícího poranění hrudníku.

Zjištění stavu vědomí

 • Oslovte zraněného, nebo s ním zatřeste. Pokud nereaguje na podnět (oslovení, zatřesení za ramena), je v bezvědomí. Tento stav je nutno urychleně řešit.
 • Uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a zvednutím brady.
 • Pokud se postižený nachází ve vozidle, proveďte tento úkon tam.
 • Pokud pacient normálně dýchá (stav dechu zjišťujeme pohledem, poslechem a vnímáním 10 vteřin; během této doby se musí postižený minimálně dvakrát nadechnout), ponechejte jej ve vozidle za stálého uvolnění dýchacích cest.
 • Pokud nedýchá, nedýchá normálně nebo si stavem dechu nejste jisti, pokuste se postiženého z vozidla vyprostit.

Záklon hlavy

Vyprošťování

 • Jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace), vyproštění provádět co nejšetrněji, pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky

Oživování (resuscitace)

 • Zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100-120/min, hrudník stlačovat do hloubky 5-6 cm. 
 • Jste-li proškolený zachránce ochotný provádět umělé dýchání, dodržujte resuscitační poměr 30 stlačení : 2 vdechy.
resuscitace-100.jpg


Více užitečných informací naleznete zde: www.tytozvladnes.cz

Záchranka 155, Policie 158, Hasiči 150, Tísňové volání 112