Bezpečné nákladní vozidlo

Lidský faktor hraje roli přibližně v 90 procentech všech dopravních nehod. V případě řidičů nákladních vozů jsou nečastějšími příčinami únava a ztráta pozornosti. Proto výrobci nákladních automobilů vyvíjejí progresivní podpůrné systémy, které pomáhají řidiči zvládat takové situace.

Nové systémy pro snížení počtu nehod nákladních vozů

Systém výstrahy pro řidiče

Nezávislé studie ukazují, že 10 až 20 % všech nehod bez účasti dalšího vozu je způsobeno únavou řidiče. V reakci na toto zjištění byl vyvinut například systém Výstrahy pro řidiče, který pomocí kamery monitoruje polohu vozidla vzhledem k dopravnímu značení na silnici. Pokud jsou pohyby vozu vyhodnoceny jako nezvyklé, je řidič upozorněn zvukovým signálem a textovou zprávou na displeji. Pokud je jízda nadále nestandardní, řidič je vyzván, aby zastavil a odpočinul si.

Lepší viditelnost

Další běžnou příčinou nehod nákladních vozů je omezená viditelnost. Mrtvé úhly, tma a zhoršená viditelnost snižují řidičovu schopnost kontrolovat situaci. Proto je v některých situacích, například při změně jízdního pruhu, potřeba „více očí". Takovým okem navíc je systém podpory při změně jízdního pruhu. Radarový senzor pomáhá řidiči zjišťovat jiné vozy v mrtvém úhlu například na straně spolujezdce. Řidič je varován světelným signálem na sloupku kabiny u spolujezdce a intenzivnějším zvukem směrovky. Odbočování ve tmě je rovněž riskantní manévr, protože okraje silnic jsou obvykle špatně osvětlené. Pro lepší bezpečnost v těchto situacích jsou používány tzv. rohové světlomety, které osvětlí okraj silnice. Aktivují se při rychlosti do 30 km/h současně se zapnutím kterýchkoli směrových světel. Bezpečnost jízdy v nepříznivém počasí dále zlepšuje dešťový snímač, který vyhodnocuje intenzitu deště a automaticky upravuje interval stěračů předního skla.

Prevence převrácení přívěsu

Již bylo prokázáno, že elektronický stabilizační systém hraje významnou roli v řadě jízdních situací, kdy by řidič bez tohoto systému riskoval ztrátu kontroly nad vozidlem. Systém byl původně určen především pro tahače s návěsem. V současnosti jsou však využívány i systémy pro tahače s přívěsy. Dobržďováním kol přívěsu v určitých situacích pomáhá systém ESP stabilizovat celou soupravu tahače a přívěsu a zabraňuje převrácení nebo zalomení soupravy. Systém ESP je výhodný zejména pro přepravu nebezpečných věcí, tedy segment, na který se vztahuje celá řada bezpečnostních předpisů.

Školení pro větší bezpečnost dopravy

Výrobci nákladních vozidel se také významnou měrou podílejí na nejrůznějších školeních řidičů se zaměřením jak na bezpečnost, tak také na hospodárnost provozu vozidel. Řidiči po absolvování takovýchto školení sami přiznávají, že vykonávají svou práci lépe, bezpečněji a pod menším tlakem, a snižují tak riziko nehod.