Slovinsko

Ve Slovinsku platí, že v období od 15. listopadu do 15. března a, mimo tyto dny, během zimních klimatických podmínek (např. při sněžením, náledí, atd.) musejí být osobní automobily a vozidla do 3,5 t vybavena zimními pneumatikami nebo sněhovými řetězy. Zimní pneumatiky (M + S) musejí být na všech čtyřech kolech, nebo vůz musí mít letní pneumatiky na všech čtyřech kolech a sněhové řetězy v kufru. Minimální hloubka dezénu pro oba typy pneumatik je 3 mm. Použití pneumatik s hroty je zakázané pro všechna vozidla na všech komunikacích.
Pokud jsou použity řetězy, nesmí vozidla překročit rychlost 50 km/h.

Výbava

Výstražný trojúhelník je povinný. Pokud je vozidlo taženo, jeden trojúhelník musí být viditelně umístěn vzadu ve vozidle taženém a druhý v přední části vozidla tažného. Vozidlo s přívěsem musí mít dva trojúhelníky. Vozidlo musí být vybaveno sadou náhradních žárovek a pojistek. Povinná je i lékárnička. Hasicí přístroj je povinný pouze pro řidiče autobusů a nákladních vozidel. Použití mobilních telefonů je zakázáno během jízdy s výjimkou použití hands-free.

Dálniční poplatky

Ve Slovinsku je nutné mít pro průjezd dálničních úseků a rychlostních komunikací u vozidel do 3,5 t (včetně motocyklů) platnou dálniční známku. Ty se prodávají ve třech různých délkách platnosti: týdenní, měsíční a roční. Roční známka je platná od 1. prosince do 31. ledna následujícího roku. Týdenní známka platí opravdu jen 7 po sobě jdoucích dní od vyznačeného dne. V případě delšího pobytu je potřeba koupit již měsíční známku. Tento problém s nevyhovující délkou platnosti těchto známek řeší řada motoristů objetím placených úseků. Jezdit po zpoplatněné silnici bez známky se nemusí vyplatit. V tom případě je zde totiž stanovena pokuta 300 až 800 euro. Kromě platby za dálniční známku je také nutno zaplatit v případě jízdy skrz Karavanke tunel, který leží na hranici mezi Rakouskem a Slovinskem. Cena za průjezd začíná na 6,50 euro pro vozidla do 3,5 t. Poplatek je vybírán při průjezdu jak při cestě z Rakouska tak i ze Slovinska.

 

Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.