Slovensko

Zimní pneumatiky (typ M + S) jsou povinné pro osobní vozidla (do 3,5 t), pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu nebo ledu. Pro nákladní automobily (nad 3,5 t) jsou zimní pneumatiky povinné v období od 15. listopadu do 31. března nezávisle na stavu vozovky. Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik je 3 mm.

Pneumatiky s hroty

Použití pneumatik s hroty je na Slovensku zakázáno. Tento zákaz se vztahuje i na zahraniční motoristy.

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy mohou být použity pouze v případě, že se na vozovce nachází dostatek sněhu a vozovka je tak chráněna před případným poškozením řetězy. Při použití musí být řetězy namontovány na hnacích kolech. V zimním období musí rovněž řidiči před zahájením jízdy dostatečně očistit své vozidlo od sněhu a ledu, vzhledem k možnému hrozícímu nebezpečí pro vozidla jedoucí za nimi.

Výbava

Výstražný trojúhelník je povinný, stejně jako lékárnička. Reflexní vesta je povinná mimo obec při opuštění vozidla. Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu předního skla vozidla. Současně nesmí řidiči bránit ve výhledu. Při řízení vozidla je zakázáno používat mobilní telefony, s výjimkou hands-free. Za porušení tohoto nařízení hrozí pokuta až do výše 60 euro.

Dálniční poplatky

Užívání slovenských dálnice je zpoplatněno. Při průjezdu dálnic a některých rychlostních silnic s automobilem do 3,5 t je nutné mít platnou dálniční známku. Známky jsou k dispozici ve třech různých délkách platnosti, a to 10 dní, 1 měsíc a rok. V případě, že je automobil kategorie M1, N1, M1G či N1G opatřen přívěsem kategorie O1 a O2, je třeba pro přívěs zakoupit další dálniční nálepku určenou pro přípojné vozidlo. Pro vozy nad 3,5 t je průjezd dálničních úseků zpoplatněn pomocí mýtného systému, výše poplatku se odvíjí od kategorie vozidla a ujetých kilometrů.

Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.