Rakousko

V Rakousku musíte mít v případě jízdy po zasněžené silnici zimní pneumatiky (nebo celoroční pneumatiky s označením M+S) v zimním období od 1. listopadu do 15. dubna. Pokud je silnice pokryta sněhem, rozbředlým sněhem nebo ledem, tak je tato povinnost i mimo zákonem vymezené zimní období. Pneumatiky musejí mít minimální hloubku drážek běhounu 4 mm.

Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Je povoleno použití sněhových řetězů. Maximální doporučená rychlost je obvykle 50 km/h. U vozidel s letními pneumatikami je v případě špatné sjízdnosti vozovky úřady vyžadováno, aby byla vozidla vybavena na hnacích kolech sněhovými řetězy. Pneumatiky s hroty mohou být použity pouze na vozidlech s radiálním vzorkem pneumatik, o maximální celkové povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg s maximální hmotností na nápravu nejvýše 1 800 kg. Musejí být namontovány na všech kolech. Je-li tažné vozidlo vybaveno pneumatikami s hroty, pak musí být pneumatikami s hroty na všech kolech vybaven i tažený přívěs. Pneumatiky s hroty mohou být použity pouze od 1. října do 31. května, zvláštními místními předpisy je však možné tuto lhůtu prodloužit. Vozidla vybavená pneumatikami s hroty jsou předmětem zvláštních omezení rychlosti (80 km/h mimo zastavěné oblasti, 100 km/h na dálnicích) a musí mít na zadní části označení pro „pneumatiky s hroty“. Tento štítek je k dispozici u ÖAMTC, na čerpacích stanicích apod.

Výbava

Povinný je výstražný trojúhelník a lékárnička. Mlhovky jsou povoleny pouze za špatné viditelnosti při mlze, dešti nebo padajícím sněhu. Reflexní vesty je nutné použít vždy při vystoupení z vozidla mimo obec. Použití mobilních telefonů během jízdy je zakázáno (s výjimkou "hands-free").

Informace pro lyžaře

Vzhledem k lavinovému nebezpečí v některých oblastech, zvláště na jaře, by se lyžaři měli informovat na aktuální sněhové podmínky v místních turistických kancelářích a v profesionálních lyžařských střediscích. Všechny bezpečnostní pokyny by měly být pečlivě dodržovány, lyžování mimo sjezdovky je velmi nebezpečné. V některých oblastech Rakouska jsou povinné přilby pro lyžaře.

Dálniční poplatky

V Rakousku je nutné pořídit pro průjezd dálnicemi a některými rychlostními silnicemi pro motocykly i automobily do 3,5 t platnou dálniční známku. Dálniční známka je k dispozici ve třech různých délkách platnosti - 10 dní, měsíc a rok. Roční dálniční nálepka je platná 14 měsíců s počátkem platnosti od 1. prosince předcházejícího roku. Pro vozidla nad 3,5 t je nutné opatřit si mýtné zařízení s názvem Go-Box.

Z povinnosti mít dálniční známku je vyňato šest speciálních zpoplatněných úseků:

 • A9 Bosruck tunel / Gleinalm tunel
 • A10 Tauern tunel
 • A11 Karawanken tunel
 • S16 Arlberg tunel
 • A13 dálnice Brenner

Na příslušných místech pro výběr mýtného zde musí být zaplaceno mýtné.

V Rakousku také existuje mnoho zpoplatněných komunikací a tunelů v horách:

 • tunel Arlberg
 • dálnice Brenner
 • silnice Felbertauern
 • silnice Gerlos
 • vysokohorská komunikace Grossglockner
 • tunel Karawanken
 • dálnice Pyhrn
 • dálnice Tauern
 • vysokohorská komunikace Timmelsjoch
 • vysokohorská komunikace Silvretta

Některé tyto úseky ale bývají v zimě uzavřené.

Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.