Německo

V Německu musejí být vozidla vybavena v souladu s klimatickými podmínkami. To znamená, že v zimě musí být vybaveno vzhledem ke stavu vozovky vhodnými pneumatikami a nemrznoucí kapalinou pro čištění čelního skla. Předpisy vyžadují použití zimních (popř. celoročních) pneumatik na všech nápravách u osobních aut po celé zimní období. Zimní pneumatiky mají být označeny M + S nebo symbolem sněhové vločky. Motorista řídící vůz, který není přizpůsoben zimním podmínkám silničního provozu (pokud takové nastanou), může být pokutován až do výše 40 euro. Pokud vozidlo není vybaveno pro zimní provoz a způsobí překážku v provozu, může řidič dostat pokutu 80 euro a současně mu mohou být uděleny trestné body. Toto nařízení se vztahuje i na vozidla registrovaná v zahraničí.

Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Používání pneumatik s hroty není povoleno. Použití sněhových řetězů je povoleno, a pro vozidla s nimi je v Německu maximální povolená rychlost 50 km/h. V horských oblastech, za zimních povětrnostních podmínek, je požadavek na použití sněhových řetězů uveden dopravním značením.

Poplatky

V Německu je značně rozšířená dálniční síť a prozatím zde není nutné platit dálniční poplatky pro osobní automobily. Výběr poplatků probíhá pouze u vozů nad 12 t, a to v podobě elektronického mýtného. Ale i v Německu sby se měly poplatky za užívání dálnic a silnic pro motorová vozidla objevit. Dálnice a silnice pro motorová vozidla (označené obdélníkovým značením se symbolem vozidla v bílém) může být používána pouze vozidly, která mohou překročit rychlost 60 km/hod.

Pozor na emisní zóny

V řadě německých měst byly zavedeny tzv. nízkoemisní zóny. Do nich je zakázán vjezd starším vozům a každé vozidlo, které chce do takovéhoto prostoru vjet, musí mít emisní plaketu, která je umístěna na přední sklo jako dálniční známka. Bez plakety hrozí řidiči při vjezdu do zóny pokuta. Plaketu můžete získat na našich stanicích technické kontroly po předložení velkého technického průkazu zhruba za 300 Kč.

Výbava

Výstražný trojúhelník je povinný pro vozy registrované v Německu. Povinná je lékárnička. V zimním období musí vybavení vozu odpovídat povětrnostním podmínkám. V označených úsecích musí být použity sněhové řetězy; platí to i pro vozy s pohonem všech kol. Motocykly a mopedy musejí mít rozsvícená světla i ve dne. Platí povinnost rozsvícení světel v tunelu.

Lyžařská sezona

Lyžařská sezona trvá od listopadu do dubna. Střediska jsou hlavně na jihu země - Bavorsko, pohoří Harz, Černý les a Bavorský Les. V Německu je také populární lední hokej a bruslení. V některých oblastech jsou stezky pro pěší označeny sněžnými ukazateli.

Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.