Itálie

V Itálii není celoplošně zavedeno používání zimních pneumatik. Jednotlivé provincie mohou zavést vlastní právní předpisy, které určují povinnost použití zimních pneumatik a sněhových řetězů. V některých regionech Itálie se jezdí se zimním vybavením již od poloviny října. Dá se říci, že použití zimních pneumatik je v Itálii povinné mezi 15. říjnem a 15. dubnem, ale také i jindy, pokud je to dáno podmínkami. Použití zimní výbavy upravují v Itálii speciální dopravní značky.

Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Vozidla do 3,5 tuny vybavená pneumatikami s hroty nesmí přesáhnout rychlost 120 km/h na dálnici a 90 km/h na ostatních komunikacích. Vozidla musí být vybavena zástěrkami za zadními koly (tyto zástěrky jsou povinné pro vozidla registrovaná v Itálii a jsou doporučené pro vozidla registrovaná v zahraničí). Pneumatikami s hroty musí být vybavena všechna kola (včetně kol přívěsů, pokud jsou taženy za vozidlem). V oblasti Val d'Aosta, musí být vozidla vybavena zimními pneumatikami, nebo musí mít na palubě sněhové řetězy v celém zimním období, od 15. října do 15. dubna. V jiných oblastech, je tato povinnost označena dopravními značkami a platí od 1. listopadu do 15. dubna. Vozidla vybavená řetězy nesmí překročit rychlost 50 km/h.

Výbava

Je nutné mít výstražný trojúhelník. Je povinností nosit reflexní vestu vždy při vystoupení z vozu mimo obec. Svícení je povinné v tunelu a na dálnicích. Zadní světla do mlhy se mohou používat pouze při viditelnosti nižší než 50 m. Mopedy a motocykly musejí svítit vždy. Lékárnička a hasicí přístroj nejsou povinné. Při řízení mohou být použity pouze mobilní telefony s hands-free. Radarové detektory jsou v Itálii zakázány. POI funkci systému automobilových navigací je možné použít k označení polohy pevných radarů.

Lyžaři

Zákon vyžaduje, aby lyžaři a snowboardisté sjíždějící svahy mimo vyznačené tratě měli u sebe zařízení pro sledování (lavinový vyhledávač). Nošení přilby je povinné pro děti do 14 let věku. Předpokládá se, že v blízké budoucnosti bude na některých svazích zakázán snowboarding. Doporučuje se, aby se před cestou turisté informovali o počasí a lavinovém nebezpečí, stejně jako o místních lyžařských zákonech a předpisech.

Dálniční poplatky

V Itálii řidiči platí za využívání rychlostních komunikací dálniční poplatky. Dálniční poplatky jsou vybírány v mýtných branách. Kromě mýtného, které je určeno nejen pro řidiče motorek a osobních vozů, ale i pro řidiče vozů nad 3,5 t, mohou být vybírány poplatky za průjezd některých tunelů. Ty leží především na hraničních přechodech mezi Francií a Itálií.


Horský průsmyk Stelvio

Na komunikaci mezi městem Gomagio a průsmykem je zavedeno mýtné. Řidiči automobilů a motocyklů si musí zakoupit dálniční známku "Green Pass" . Jízdní kola a elektrické automobily jsou osvobozeny.

Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.