Francie

Použití zimních pneumatik M + S je doporučeno na komunikacích pokrytých ledem nebo sněhem. Minimální hloubka jejich dezénu je 3,5 mm. V horských oblastech se objevuje značka s nápisem Pneus neige – pneumatiky na sníh, kde je jejich použití nutné.

Pneumatiky s hroty

Použití pneumatik s hroty je umožněno od soboty předcházející 1. listopadu do poslední neděle v březnu pro vozidla o celkové povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a vozidla určená ke komerční přepravě cestujících, a to v rámci celé francouzské silniční sítě; ovšem za podmínky, že rychlost vozidel je menší než 90 km/h. Pokud to povětrnostní podmínky vyžadují, mohou příslušné orgány dobu použití prodloužit. Vozidla registrovaná ve Francii musí být vzadu na levé spodní straně karoserie označena symbolem pro omezení rychlosti - kruh s číslem "90". Řidiči vozidel registrovaných v zahraničí, nejsou striktně povinni používat toto označení na svém vozidle, musejí však dodržovat rychlost předepsanou pro vozidla vybavená pneumatikami s hroty.

Sněhové řetězy

Sněhovými řetězy musí být vybavena vozidla používající komunikace pokryté sněhem v místech, kde je použita příslušná dopravní značka. Za nedodržení tohoto nařízení hrozí pokuty. Vozidla s řetězy nesmí překročit rychlost 50 km/h. Během období tání je na vybraných komunikacích dočasně umístěno speciální dopravní značení známé jako "bariéry tání", pro řízení provozu. Např. pro zabránění poškození povrchu vozovky nákladními vozidly.

Výbava

Povinný je výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj ani lékárnička nejsou pro osobní vozidlo povinné. Celodenní svícení je doporučené. Reflexní vesta je povinná a má být v dosahu řidiče. Použití mobilních telefonů při řízení je zakázáno. Při porušení tohoto nařízení může být řidiči uložena pokuta ve výši až 135 euro a 3 trestné body. Přístroje s obrazovkou, jako jsou přístroje pro hraní videoher či televize, nesmí být při řízení umístěny v zorném poli řidiče. GPS a ostatní satelitní a navigační systémy jsou povoleny.

Dálniční poplatky

Ve Francii je na většině dálnic a některých rychlostních silnicích vybíráno mýtné na mýtných branách. Poplatek je vybírán dle ujetého úseku a kategorie vozidla či přívěsu přímo v mýtných branách. Mýtné je vybíráno nejen od řidičů automobilů, autobusů a nákladních vozů, ale i motocyklů. Kromě mýtného za průjezd dálničních úseků je vybírán poplatek za přejezd některých mostů a tunelů.

Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje, včetně cen jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se měnit. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.