Ukrajina

 

Ukrajina

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

130 km/h
80 km/h motocykl
80 km/h – s přívěsem
80 km/h – autobus
70 km/h – s praxí kratší než 2 roky

90 km/h
110 km/h – rychlostní silnice
80 km/h – motocykl
80 km/h – s přívěsem
80 km/h – autobus
70 km/h – s praxí kratší než 2 roky

60 km/h

Řidič s praxí

0,00 ‰

Začínající řidič

0,00 ‰
Mladší 21 let
Praxe kratší než 2 roky

Profesionální řidič

0,00 ‰
Řidiči, kteří pracují v sektoru osobní dopravy (např. řidič taxi)

Povinné

Tlumená světla by měla být použita při špatné viditelnosti i během dne.


 

Povinné

Při sněhové pokrývce v období listopad- duben

ANO

NE

NE

ANO

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.